هاوپۆل:

ola

ڕاستاندنی ola گۆکردنەکان

  • hola گۆکردنی hola [es]
  • olá گۆکردنی olá [pt]
  • Oleńka گۆکردنی Oleńka [pl]
  • awna گۆکردنی awna [arn]
  • poza Olą گۆکردنی poza Olą [pl]
  • Oleńko! گۆکردنی Oleńko! [pl]
  • przed Olą گۆکردنی przed Olą [pl]
  • za Olą گۆکردنی za Olą [pl]