هاوپۆل:

oft

ڕاستاندنی oft گۆکردنەکان

  • mengmol گۆکردنی mengmol [gsw]
  • mängisch گۆکردنی mängisch [gsw]
  • öppä گۆکردنی öppä [gsw]
  • allig تۆمارکردنی گۆکردنی allig [gsw] بێژە نەکراو