هاوپۆل:

NO

ڕاستاندنی NO گۆکردنەکان

 • le گۆکردنی le [fr]
 • iie گۆکردنی iie [ja]
 • Fernando گۆکردنی Fernando [es]
 • nie گۆکردنی nie [pl]
 • ううん گۆکردنی ううん [ja]
 • 不是 گۆکردنی 不是 [nan]
 • nee گۆکردنی nee [nl]
 • نه گۆکردنی نه [fa]
 • uhu گۆکردنی uhu [de]
 • いえ گۆکردنی いえ [ja]
 • 不要 گۆکردنی 不要 [zh]
 • nej گۆکردنی nej [sv]
 • aucune گۆکردنی aucune [fr]
 • Sega گۆکردنی Sega [it]
 • kil گۆکردنی kil [nl]
 • Elisabet گۆکردنی Elisabet [sv]
 • īe گۆکردنی īe [ja]
 • لا گۆکردنی لا [ar]
 • いや گۆکردنی いや [ja]
 • a'a گۆکردنی a'a [haw]
 • oya گۆکردنی oya [tr]
 • خیر گۆکردنی خیر [fa]
 • שום گۆکردنی שום [he]
 • cari گۆکردنی cari [ind]
 • οὔ گۆکردنی οὔ [grc]
 • いいえ、わかりません。 گۆکردنی いいえ、わかりません。 [ja]
 • constantinopolitano گۆکردنی constantinopolitano [es]
 • ні گۆکردنی ні [uk]
 • yah گۆکردنی yah [moh]
 • 不是(轻声) گۆکردنی 不是(轻声) [zh]
 • Calcasieu گۆکردنی Calcasieu [en]
 • نہیں گۆکردنی نہیں [ur]
 • niy گۆکردنی niy [szl]
 • noo گۆکردنی noo [tl]
 • ノン گۆکردنی ノン [ja]
 • nggak گۆکردنی nggak [ind]
 • kaawiin گۆکردنی kaawiin [oj]
 • ahmo گۆکردنی ahmo [nah]
 • 無 (ブ) گۆکردنی 無 (ブ) [ja]
 • môya گۆکردنی môya [cr]
 • cha nee گۆکردنی cha nee [gv]
 • Fraychineaud گۆکردنی Fraychineaud [fr]
 • いいや گۆکردنی いいや [ja]
 • no máximo گۆکردنی no máximo [pt]
 • nä گۆکردنی [sv]
 • haʼa گۆکردنی haʼa [ngh]
 • 없음 گۆکردنی 없음 [ko]
 • levu گۆکردنی levu [te]
 • nuh-uh گۆکردنی nuh-uh [en]
 • no próximo mês گۆکردنی no próximo mês [pt]
 • אַל گۆکردنی אַל [he]
 • 아니요. 안 좋아해요. گۆکردنی 아니요. 안 좋아해요. [ko]
 • ಇಲ್ಲ گۆکردنی ಇಲ್ಲ [kn]
 • नही گۆکردنی नही [hi]
 • no, próximo, ano گۆکردنی no, próximo, ano [pt]
 • namôya گۆکردنی namôya [cr]
 • 네. 안 좋아해요. گۆکردنی 네. 안 좋아해요. [ko]
 • Ne znam. گۆکردنی Ne znam. [sr]
 • Nako گۆکردنی Nako [mr]
 • gaawiin گۆکردنی gaawiin [oj]
 • kpáò گۆکردنی kpáò [ee]
 • nê گۆکردنی [vi]
 • Mátenme گۆکردنی Mátenme [es]
 • хьэуэ گۆکردنی хьэуэ [kbd]
 • Mí ventilador no ventila bien گۆکردنی Mí ventilador no ventila bien [es]
 • yaq گۆکردنی yaq [tt]
 • beya گۆکردنی beya [bsk]
 • 伐是 گۆکردنی 伐是 [wuu]
 • utrzeć nosa komuś گۆکردنی utrzeć nosa komuś [pl]
 • ngaho تۆمارکردنی گۆکردنی ngaho [cgg | yey] بێژە نەکراو
 • ʻaʻohe تۆمارکردنی گۆکردنی ʻaʻohe [haw] بێژە نەکراو
 • ʻaʻole تۆمارکردنی گۆکردنی ʻaʻole [haw] بێژە نەکراو
 • iyemwa تۆمارکردنی گۆکردنی iyemwa [yey] بێژە نەکراو