هاوپۆل:

nine

ڕاستاندنی nine گۆکردنەکان

 • new گۆکردنی new [en]
 • neuf گۆکردنی neuf [fr]
 • תשע گۆکردنی תשע [he]
 • ku گۆکردنی ku [ngh]
 • sembilan گۆکردنی sembilan [ind]
 • ცხრა گۆکردنی ცხრა [ka]
 • hae گۆکردنی hae [fi]
 • きゅう گۆکردنی きゅう [ja]
 • níggju گۆکردنی níggju [fo]
 • neh گۆکردنی neh [tlh]
 • siyam گۆکردنی siyam [tl]
 • نُه گۆکردنی نُه [fa]
 • kyuu گۆکردنی kyuu [ja]
 • ஒன்பது گۆکردنی ஒன்பது [ta]
 • ʻeiwa گۆکردنی ʻeiwa [haw]
 • nuy گۆکردنی nuy [gv]
 • deväť گۆکردنی deväť [sk]
 • ਨੌਂ گۆکردنی ਨੌਂ [pa]
 • ինը گۆکردنی ինը [hy]
 • napčíyuŋka گۆکردنی napčíyuŋka [lkt]
 • novennial گۆکردنی novennial [en]
 • kêkâ-mitâtaht گۆکردنی kêkâ-mitâtaht [cr]
 • deviņi گۆکردنی deviņi [lv]
 • nûf گۆکردنی nûf [fur]
 • نینە گۆکردنی نینە [ku]
 • enneagonal گۆکردنی enneagonal [ca]
 • ନଅ تۆمارکردنی گۆکردنی ନଅ [or] بێژە نەکراو
 • ௯ تۆمارکردنی گۆکردنی [ta] بێژە نەکراو
 • ୯ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ciwa تۆمارکردنی گۆکردنی ciwa [fj] بێژە نەکراو
 • kuyimfica تۆمارکردنی گۆکردنی kuyimfica [ss] بێژە نەکراو
 • naigi تۆمارکردنی گۆکردنی naigi [srn] بێژە نەکراو