هاوپۆل:

many

ڕاستاندنی many گۆکردنەکان

 • viel گۆکردنی viel [de]
 • beaucoup گۆکردنی beaucoup [fr]
 • multi گۆکردنی multi [en]
 • lots گۆکردنی lots [en]
 • たくさん گۆکردنی たくさん [ja]
 • 幾 گۆکردنی [yue]
 • bags گۆکردنی bags [en]
 • mucha گۆکردنی mucha [es]
 • ado گۆکردنی ado [ilo]
 • הרבה گۆکردنی הרבה [he]
 • marami گۆکردنی marami [tl]
 • おおい گۆکردنی おおい [ja]
 • wiele گۆکردنی wiele [pl]
 • רבים گۆکردنی רבים [he]
 • המון گۆکردنی המון [he]
 • polysyllabic گۆکردنی polysyllabic [en]
 • רב گۆکردنی רב [he]
 • nhiều گۆکردنی nhiều [vi]
 • heaps گۆکردنی heaps [en]
 • ਕਈਆਂ گۆکردنی ਕਈਆਂ [pa]
 • baay'ee گۆکردنی baay'ee [om]
 • kebeke گۆکردنی kebeke [ngh]
 • hunners گۆکردنی hunners [sco]
 • parecchi گۆکردنی parecchi [it]
 • చాలా گۆکردنی చాలా [te]
 • jadá گۆکردنی jadá [uby]
 • oozei گۆکردنی oozei [ja]
 • wieloma گۆکردنی wieloma [pl]
 • nof تۆمارکردنی گۆکردنی nof [jam] بێژە نەکراو
 • ବହୁ تۆمارکردنی گۆکردنی ବହୁ [or] بێژە نەکراو
 • ixachtin تۆمارکردنی گۆکردنی ixachtin [nah] بێژە نەکراو