هاوپۆل:

madam

ڕاستاندنی madam گۆکردنەکان

  • madam گۆکردنی madam [tr]
  • pani گۆکردنی pani [mr]
  • مدام گۆکردنی مدام [ar]
  • 女士 گۆکردنی 女士 [zh]
  • panią گۆکردنی panią [pl]
  • 奥様 گۆکردنی 奥様 [ja]
  • memsabu گۆکردنی memsabu [sw]
  • Mma تۆمارکردنی گۆکردنی Mma [sw | tn] بێژە نەکراو