هاوپۆل:

letters

ڕاستاندنی letters گۆکردنەکان

 • Z گۆکردنی Z [en]
 • X گۆکردنی X [en]
 • ö گۆکردنی ö [sv]
 • Q گۆکردنی Q [en]
 • M گۆکردنی M [de]
 • å گۆکردنی å [da]
 • literary گۆکردنی literary [en]
 • theta گۆکردنی theta [en]
 • liter گۆکردنی liter [en]
 • ý گۆکردنی ý [cs]
 • ð گۆکردنی ð [is]
 • brieven گۆکردنی brieven [nl]
 • phi گۆکردنی phi [en]
 • 우 گۆکردنی [ko]
 • ú گۆکردنی ú [hu]
 • Ψ گۆکردنی Ψ [el]
 • þ گۆکردنی þ [is]
 • upsilon گۆکردنی upsilon [fr]
 • consonne گۆکردنی consonne [fr]
 • Best wishes گۆکردنی Best wishes [en]
 • эл گۆکردنی эл [chm]
 • ка گۆکردنی ка [sr]
 • κάππα گۆکردنی κάππα [el]
 • Ε گۆکردنی Ε [el]
 • Ζ گۆکردنی Ζ [el]
 • dż گۆکردنی dż [pl]
 • initialism گۆکردنی initialism [en]
 • litery گۆکردنی litery [pl]
 • Жэ گۆکردنی Жэ [ady]
 • aphthong گۆکردنی aphthong [en]
 • llythyrau گۆکردنی llythyrau [cy]
 • 편지지 گۆکردنی 편지지 [ko]
 • чэ گۆکردنی чэ [kbd]
 • зэ گۆکردنی зэ [kbd]
 • гэ گۆکردنی гэ [ru]
 • цэ تۆمارکردنی گۆکردنی цэ [mn | sah] بێژە نەکراو