هاوپۆل:

letter

ڕاستاندنی letter گۆکردنەکان

 • a گۆکردنی a [en]
 • i گۆکردنی i [en]
 • Z گۆکردنی Z [en]
 • R گۆکردنی R [de]
 • e گۆکردنی e [es]
 • beta گۆکردنی beta [en]
 • C گۆکردنی C [de]
 • U گۆکردنی U [es]
 • V گۆکردنی V [en]
 • ø گۆکردنی ø [da]
 • ä گۆکردنی ä [de]
 • á گۆکردنی á [pt]
 • S گۆکردنی S [en]
 • Thorn گۆکردنی Thorn [en]
 • ç گۆکردنی ç [tr]
 • 手紙 گۆکردنی 手紙 [ja]
 • lambda گۆکردنی lambda [en]
 • ji گۆکردنی ji [ig]
 • aitch گۆکردنی aitch [en]
 • mu گۆکردنی mu [sv]
 • ð گۆکردنی ð [is]
 • gé گۆکردنی [ga]
 • a (alphabet) گۆکردنی a (alphabet) [ga]
 • rho گۆکردنی rho [it]
 • aleph گۆکردنی aleph [he]
 • γράμμα گۆکردنی γράμμα [el]
 • xat گۆکردنی xat [ca]
 • א گۆکردنی א [he]
 • בּ گۆکردنی בּ [he]
 • pistill گۆکردنی pistill [sv]
 • adresat گۆکردنی adresat [ro]
 • leta گۆکردنی leta [sv]
 • ཞ گۆکردنی [bo]
 • ב گۆکردنی ב [he]
 • מכתב گۆکردنی מכתב [he]
 • poison pen letter گۆکردنی poison pen letter [en]
 • bokstav گۆکردنی bokstav [sv]
 • ሒ گۆکردنی [am]
 • επιστολή گۆکردنی επιστολή [el]
 • wielmożna گۆکردنی wielmożna [pl]
 • wysyłka گۆکردنی wysyłka [pl]
 • franking گۆکردنی franking [en]
 • litery گۆکردنی litery [pl]
 • ǂxanisi گۆکردنی ǂxanisi [ngh]
 • dờ گۆکردنی dờ [vi]
 • sulat گۆکردنی sulat [tl]
 • littra گۆکردنی littra [scn]
 • děkovný گۆکردنی děkovný [cs]
 • bi (nf) گۆکردنی bi (nf) [sro]
 • ჸ گۆکردنی [ka]
 • Überweisungsschein گۆکردنی Überweisungsschein [de]
 • 書簡 گۆکردنی 書簡 [ja]
 • ჹ گۆکردنی [ka]
 • ჲ گۆکردنی [ka]
 • ჳ گۆکردنی [ka]
 • ჶ گۆکردنی [ka]
 • ሑ گۆکردنی [am]
 • ჷ گۆکردنی [ka]
 • ижица گۆکردنی ижица [ru]
 • konsertii گۆکردنی konsertii [sme]
 • double vé گۆکردنی double vé [fr]
 • স گۆکردنی [bn]
 • رسالة اعتذار گۆکردنی رسالة اعتذار [ar]
 • List jest miejscami nieczytelny. گۆکردنی List jest miejscami nieczytelny. [pl]
 • zède گۆکردنی zède [fr]
 • wòtíyà تۆمارکردنی گۆکردنی wòtíyà [kr] بێژە نەکراو
 • ሀ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሁ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሂ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሃ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሄ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ህ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሆ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ለ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሉ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሊ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ላ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሌ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ል تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሎ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሐ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሓ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሔ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሕ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ሖ تۆمارکردنی گۆکردنی [am] بێژە نەکراو
 • ऍ تۆمارکردنی گۆکردنی [hi] بێژە نەکراو
 • ଆ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଇ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଈ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଉ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଊ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଋ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଌ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଏ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଐ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଔ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • କ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • କ଼ تۆمارکردنی گۆکردنی କ଼ [or] بێژە نەکراو
 • ଖ تۆمارکردنی گۆکردنی [or] بێژە نەکراو
 • ଖ଼ تۆمارکردنی گۆکردنی ଖ଼ [or] بێژە نەکراو