هاوپۆل:

leg

ڕاستاندنی leg گۆکردنەکان

 • goes گۆکردنی goes [en]
 • tibia گۆکردنی tibia [en]
 • noga گۆکردنی noga [sv]
 • noha گۆکردنی noha [cs]
 • Lugo گۆکردنی Lugo [gl]
 • saphenous گۆکردنی saphenous [en]
 • piszczel گۆکردنی piszczel [pl]
 • Ceg گۆکردنی Ceg [hmn]
 • hú گۆکردنی [lkt]
 • ساقه گۆکردنی ساقه [fa]
 • етап گۆکردنی етап [uk]
 • egri گۆکردنی egri [hu]
 • skurcz گۆکردنی skurcz [pl]
 • gambă گۆکردنی gambă [ro]
 • Durlindana گۆکردنی Durlindana [it]
 • ਲੱਤ گۆکردنی ਲੱਤ [pa]
 • khiin گۆکردنی khiin [ngh]
 • gaad گۆکردنی gaad [oj]
 • kaad گۆکردنی kaad [oj]
 • iamma گۆکردنی iamma [scn]
 • noka گۆکردنی noka [x-tp]
 • পা گۆکردنی পা [bn]
 • miskât گۆکردنی miskât [cr]
 • കാൽ گۆکردنی കാൽ [ml]
 • yava گۆکردنی yava [az]
 • quittor تۆمارکردنی گۆکردنی quittor [en] بێژە نەکراو
 • kinama تۆمارکردنی گۆکردنی kinama [kmb] بێژە نەکراو
 • ຂາ تۆمارکردنی گۆکردنی ຂາ [lo] بێژە نەکراو