هاوپۆل:

irregular verb

ڕاستاندنی irregular verb گۆکردنەکان

 • ate گۆکردنی ate [en]
 • zijn گۆکردنی zijn [nl]
 • tiocfaidh گۆکردنی tiocfaidh [ga]
 • thug گۆکردنی thug [en]
 • abair گۆکردنی abair [ga]
 • sehe گۆکردنی sehe [de]
 • springen گۆکردنی springen [de]
 • spreken گۆکردنی spreken [nl]
 • möchtest گۆکردنی möchtest [de]
 • gehst گۆکردنی gehst [de]
 • staan گۆکردنی staan [nl]
 • tháinig گۆکردنی tháinig [ga]
 • seht گۆکردنی seht [de]
 • OK'd گۆکردنی OK'd [en]
 • zien گۆکردنی zien [nl]
 • finna گۆکردنی finna [sv]
 • ithim گۆکردنی ithim [ga]
 • d'ith گۆکردنی d'ith [ga]
 • vella گۆکردنی vella [gl]
 • geta گۆکردنی geta [is]
 • verstaan گۆکردنی verstaan [nl]
 • tabharfaidh گۆکردنی tabharfaidh [ga]
 • tabhair گۆکردنی tabhair [ga]
 • verða گۆکردنی verða [fo]
 • vinda گۆکردنی vinda [pt]
 • könnt گۆکردنی könnt [de]
 • trägst گۆکردنی trägst [de]
 • vefa گۆکردنی vefa [is]
 • þjóta گۆکردنی þjóta [is]
 • winnen گۆکردنی winnen [nl]
 • víkja گۆکردنی víkja [fo]
 • vinna گۆکردنی vinna [sv]
 • ith گۆکردنی ith [ga]
 • broadcasted گۆکردنی broadcasted [en]
 • tagann گۆکردنی tagann [ga]
 • verslaan گۆکردنی verslaan [nl]
 • thiocfaidh گۆکردنی thiocfaidh [ga]
 • ní fhaca گۆکردنی ní fhaca [ga]
 • befürworten گۆکردنی befürworten [de]
 • kennst گۆکردنی kennst [de]
 • búa گۆکردنی búa [is]
 • íosfaidh گۆکردنی íosfaidh [ga]
 • bäckst گۆکردنی bäckst [de]
 • rjúfa گۆکردنی rjúfa [is]
 • bhfaca گۆکردنی bhfaca [ga]
 • vorbeikam گۆکردنی vorbeikam [de]
 • thugaim گۆکردنی thugaim [ga]
 • an bhfeicfidh گۆکردنی an bhfeicfidh [ga]
 • backbitten گۆکردنی backbitten [en]
 • aufnahm گۆکردنی aufnahm [de]
 • fljóta گۆکردنی fljóta [fo]
 • velta گۆکردنی velta [is]
 • gingst گۆکردنی gingst [de]
 • entstände گۆکردنی entstände [de]
 • tugaim گۆکردنی tugaim [ga]
 • wolltest گۆکردنی wolltest [de]
 • forewent گۆکردنی forewent [en]
 • wehgetan گۆکردنی wehgetan [de]
 • wißt گۆکردنی wißt [de]
 • þrífa گۆکردنی þrífa [is]
 • thagann گۆکردنی thagann [ga]
 • dtugann گۆکردنی dtugann [ga]
 • itheann tú گۆکردنی itheann tú [ga]
 • gingt گۆکردنی gingt [de]
 • fjochtsje گۆکردنی fjochtsje [fy]
 • begûn گۆکردنی begûn [fy]
 • begjinne گۆکردنی begjinne [fy]
 • przystoi گۆکردنی przystoi [pl]
 • przystoją گۆکردنی przystoją [pl]