هاوپۆل:

invented words

ڕاستاندنی invented words گۆکردنەکان

 • kidult گۆکردنی kidult [en]
 • nympholepsy گۆکردنی nympholepsy [en]
 • Jeezly-crow گۆکردنی Jeezly-crow [en]
 • flusterpated گۆکردنی flusterpated [en]
 • dwarven گۆکردنی dwarven [en]
 • burninate گۆکردنی burninate [en]
 • anticipointment گۆکردنی anticipointment [en]
 • bodacity گۆکردنی bodacity [en]
 • vellichor گۆکردنی vellichor [en]
 • funemployment گۆکردنی funemployment [en]
 • Tweetaholic گۆکردنی Tweetaholic [en]
 • hasbian گۆکردنی hasbian [en]
 • snoopervising گۆکردنی snoopervising [en]
 • lexicomane تۆمارکردنی گۆکردنی lexicomane [en] بێژە نەکراو
 • Sweeple تۆمارکردنی گۆکردنی Sweeple [en] بێژە نەکراو