هاوپۆل:

intimacy

ڕاستاندنی intimacy گۆکردنەکان

  • snog گۆکردنی snog [en]
  • nestling گۆکردنی nestling [en]
  • romp گۆکردنی romp [en]
  • heart-to-heart گۆکردنی heart-to-heart [en]
  • pillow talk گۆکردنی pillow talk [en]
  • komitywa گۆکردنی komitywa [pl]
  • zbliżenie گۆکردنی zbliżenie [pl]
  • zżycie گۆکردنی zżycie [pl]
  • معاشَرَت گۆکردنی معاشَرَت [fa]
  • سچی تۆمارکردنی گۆکردنی سچی [ur] بێژە نەکراو