هاوپۆل:

interrogative

ڕاستاندنی interrogative گۆکردنەکان

 • what گۆکردنی what [en]
 • whatever گۆکردنی whatever [en]
 • who گۆکردنی who [en]
 • whose گۆکردنی whose [en]
 • いつ گۆکردنی いつ [ja]
 • interrogative گۆکردنی interrogative [en]
 • kun گۆکردنی kun [da]
 • quis گۆکردنی quis [la]
 • out of interest گۆکردنی out of interest [en]
 • 幾ら گۆکردنی 幾ら [ja]
 • რა گۆکردنی რა [ka]
 • whosever گۆکردنی whosever [en]
 • 疑問詞 ぎもんし گۆکردنی 疑問詞 ぎもんし [ja]
 • annò گۆکردنی annò [sc]
 • wieviele گۆکردنی wieviele [de]
 • 幾つ گۆکردنی 幾つ [ja]
 • როგორ گۆکردنی როგორ [ka]
 • في أي؟ گۆکردنی في أي؟ [ar]
 • سوالیہ گۆکردنی سوالیہ [ur]
 • 洽底所 تۆمارکردنی گۆکردنی 洽底所 [cdo] بێژە نەکراو