هاوپۆل:

inside

ڕاستاندنی inside گۆکردنەکان

 • 之內 گۆکردنی 之內 [zh]
 • insa گۆکردنی insa [x-tp]
 • اندر گۆکردنی اندر [fa]
 • בפנים گۆکردنی בפנים [he]
 • bhitari گۆکردنی bhitari [gom]
 • ǁaʼen گۆکردنی ǁaʼen [ngh]
 • جوة گۆکردنی جوة [ar]
 • 内 (ナイ) گۆکردنی 内 (ナイ) [ja]
 • naka گۆکردنی naka [ja]
 • 底背 گۆکردنی 底背 [hak]
 • w środku گۆکردنی w środku [pl]
 • a-staigh گۆکردنی a-staigh [gd]
 • 里底 گۆکردنی 里底 [yue]
 • 入邊 گۆکردنی 入邊 [yue]
 • we wnętrzu گۆکردنی we wnętrzu [pl]