هاوپۆل:

honey

ڕاستاندنی honey گۆکردنەکان

 • mel گۆکردنی mel [pt]
 • miel گۆکردنی miel [es]
 • Honig گۆکردنی Honig [de]
 • canım گۆکردنی canım [tr]
 • bal گۆکردنی bal [hu]
 • hung گۆکردنی hung [en]
 • бал گۆکردنی бал [chm]
 • 자기 گۆکردنی 자기 [ko]
 • عسل گۆکردنی عسل [ar]
 • tupelo گۆکردنی tupelo [en]
 • мёд گۆکردنی мёд [ru]
 • hunang گۆکردنی hunang [is]
 • madu گۆکردنی madu [ind]
 • דבש گۆکردنی דבש [he]
 • słoneczko گۆکردنی słoneczko [pl]
 • Zuma گۆکردنی Zuma [ha]
 • Uchi گۆکردنی Uchi [sn]
 • αρκούδα گۆکردنی αρκούδα [el]
 • mellis گۆکردنی mellis [la]
 • mêl گۆکردنی mêl [cy]
 • ubwiki گۆکردنی ubwiki [rn]
 • моз گۆکردنی моз [ce]
 • মধু گۆکردنی মধু [bn]
 • słonko گۆکردنی słonko [pl]
 • મધ گۆکردنی મધ [gu]
 • dugos گۆکردنی dugos [ceb]
 • dzióbek گۆکردنی dzióbek [pl]
 • هه نگوین گۆکردنی هه نگوین [ku]
 • ubuki گۆکردنی ubuki [rw]
 • المسل گۆکردنی المسل [ar]
 • żabcia گۆکردنی żabcia [pl]
 • Manuka گۆکردنی Manuka [en]
 • თაფლი گۆکردنی თაფლი [ka]
 • heuning گۆکردنی heuning [af]
 • dvash گۆکردنی dvash [he]
 • hunangur گۆکردنی hunangur [fo]
 • siwo گۆکردنی siwo [tdn]
 • mjaltë گۆکردنی mjaltë [sq]
 • diro گۆکردنی diro [eo]
 • മധു گۆکردنی മധു [ml]
 • Blackstrap گۆکردنی Blackstrap [en]
 • méle تۆمارکردنی گۆکردنی méle [co] بێژە نەکراو
 • tungusunnitsuut تۆمارکردنی گۆکردنی tungusunnitsuut [kl] بێژە نەکراو
 • huning تۆمارکردنی گۆکردنی huning [fy] بێژە نەکراو
 • anibat تۆمارکردنی گۆکردنی anibat [ch] بێژە نەکراو
 • engmiyen تۆمارکردنی گۆکردنی engmiyen [ku] بێژە نەکراو
 • kemagen تۆمارکردنی گۆکردنی kemagen [kr] بێژە نەکراو
 • luju تۆمارکردنی گۆکردنی luju [ss] بێژە نەکراو
 • hinnie تۆمارکردنی گۆکردنی hinnie [sco] بێژە نەکراو
 • uikí تۆمارکردنی گۆکردنی uikí [kmb] بێژە نەکراو
 • մեղր تۆمارکردنی گۆکردنی մեղր [hy] بێژە نەکراو
 • tungusungnitsut تۆمارکردنی گۆکردنی tungusungnitsut [kl] بێژە نەکراو