هاوپۆل:

hindi

ڕاستاندنی hindi گۆکردنەکان

 • blood گۆکردنی blood [en]
 • adonai گۆکردنی adonai [he]
 • mera گۆکردنی mera [es]
 • loot گۆکردنی loot [en]
 • Swagatam گۆکردنی Swagatam [hi]
 • Shruti گۆکردنی Shruti [hi]
 • Pavitra گۆکردنی Pavitra [mr]
 • vidyalay گۆکردنی vidyalay [mr]
 • ठहरिए گۆکردنی ठहरिए [hi]
 • Maut گۆکردنی Maut [de]
 • Ashwin گۆکردنی Ashwin [gu]
 • vaishya گۆکردنی vaishya [sa]
 • Isha Upanishad گۆکردنی Isha Upanishad [sa]
 • Aizawl گۆکردنی Aizawl [hi]
 • madarchod گۆکردنی madarchod [en]
 • मिलाप گۆکردنی मिलाप [hi]
 • rakshasa گۆکردنی rakshasa [hi]
 • Ludhianvi گۆکردنی Ludhianvi [pa]
 • Nalanda گۆکردنی Nalanda [hi]
 • hinduski گۆکردنی hinduski [pl]
 • बगल में گۆکردنی बगल में [hi]
 • Vedant گۆکردنی Vedant [hi]
 • के बीच گۆکردنی के बीच [hi]
 • Bandarpunch گۆکردنی Bandarpunch [hi]
 • समुद्र तट گۆکردنی समुद्र तट [hi]
 • ମଇଁଷି گۆکردنی ମଇଁଷି [or]
 • Nandkishor تۆمارکردنی گۆکردنی Nandkishor [hi] بێژە نەکراو
 • विशेषण تۆمارکردنی گۆکردنی विशेषण [hi] بێژە نەکراو
 • शीशी تۆمارکردنی گۆکردنی शीशी [hi] بێژە نەکراو
 • Dimpleben تۆمارکردنی گۆکردنی Dimpleben [hi] بێژە نەکراو
 • Alkapuri تۆمارکردنی گۆکردنی Alkapuri [hi] بێژە نەکراو