هاوپۆل:

hay

ڕاستاندنی hay گۆکردنەکان

  • hey گۆکردنی hey [en]
  • Bale گۆکردنی Bale [hr]
  • پیال گۆکردنی پیال [ur]
  • Barry Hay گۆکردنی Barry Hay [nl]
  • שחת گۆکردنی שחת [he]
  • frienu گۆکردنی frienu [scn]
  • گیاہ گۆکردنی گیاہ [fa]
  • mashkosiigaan گۆکردنی mashkosiigaan [oj]
  • høyggj تۆمارکردنی گۆکردنی høyggj [fo] بێژە نەکراو