هاوپۆل:

give

ڕاستاندنی give گۆکردنەکان

 • говорить گۆکردنی говорить [ru]
 • Donner گۆکردنی Donner [fr]
 • давать گۆکردنی давать [ru]
 • 주다 گۆکردنی 주다 [ko]
 • nye گۆکردنی nye [ig]
 • дать گۆکردنی дать [ru]
 • נותן گۆکردنی נותן [he]
 • дам گۆکردنی дам [ru]
 • даём گۆکردنی даём [ru]
 • gie گۆکردنی gie [sco]
 • даёшь گۆکردنی даёшь [ru]
 • даёте گۆکردنی даёте [ru]
 • дадите گۆکردنی дадите [ru]
 • дашь گۆکردنی дашь [ru]
 • даю گۆکردنی даю [ru]
 • дают گۆکردنی дают [ru]
 • gi' گۆکردنی gi' [da]
 • даёт گۆکردنی даёт [ru]
 • дадут گۆکردنی дадут [ru]
 • дадим گۆکردنی дадим [ru]
 • يولي گۆکردنی يولي [ar]
 • gie's گۆکردنی gie's [sco]
 • даст گۆکردنی даст [ru]
 • dedistis گۆکردنی dedistis [la]
 • daję گۆکردنی daję [pl]
 • dał گۆکردنی dał [pl]
 • dałem گۆکردنی dałem [pl]
 • dajcie گۆکردنی dajcie [pl]
 • dałby گۆکردنی dałby [pl]
 • daliśmy گۆکردنی daliśmy [pl]
 • dettia تۆمارکردنی گۆکردنی dettia [rm] بێژە نەکراو
 • תתני تۆمارکردنی گۆکردنی תתני [he] بێژە نەکراو
 • ಕೋಡು تۆمارکردنی گۆکردنی ಕೋಡು [kn] بێژە نەکراو