هاوپۆل:

Ghana

ڕاستاندنی Ghana گۆکردنەکان

 • Twi گۆکردنی Twi [tw]
 • Anansi گۆکردنی Anansi [ak]
 • cedi گۆکردنی cedi [eo]
 • Kumasi گۆکردنی Kumasi [tw]
 • Accra گۆکردنی Accra [de]
 • Goudkust گۆکردنی Goudkust [nl]
 • Frank Wiafe Danquah گۆکردنی Frank Wiafe Danquah [nl]
 • Γκάνα گۆکردنی Γκάνα [el]
 • Mmofra گۆکردنی Mmofra [ak]
 • emmanuel frimpong گۆکردنی emmanuel frimpong [en]
 • Kwame Nkrumah گۆکردنی Kwame Nkrumah [en]
 • Cormantin گۆکردنی Cormantin [nl]
 • Kingsley Boateng گۆکردنی Kingsley Boateng [it]
 • Takoradi گۆکردنی Takoradi [fr]
 • Coomassie گۆکردنی Coomassie [fr]
 • घाना گۆکردنی घाना [hi]
 • Otuam تۆمارکردنی گۆکردنی Otuam [ee] بێژە نەکراو
 • Baako تۆمارکردنی گۆکردنی Baako [ak] بێژە نەکراو