هاوپۆل:

fruta

ڕاستاندنی fruta گۆکردنەکان

 • laranja گۆکردنی laranja [pt]
 • abacaxi گۆکردنی abacaxi [pt]
 • abacate گۆکردنی abacate [pt]
 • limón گۆکردنی limón [es]
 • melancia گۆکردنی melancia [pt]
 • damasco گۆکردنی damasco [es]
 • caju گۆکردنی caju [pt]
 • acerola گۆکردنی acerola [pt]
 • pantalón گۆکردنی pantalón [es]
 • Pitahaya گۆکردنی Pitahaya [es]
 • goiaba گۆکردنی goiaba [pt]
 • platano گۆکردنی platano [it]
 • meloa گۆکردنی meloa [pt]
 • manzanas گۆکردنی manzanas [es]
 • diospiro گۆکردنی diospiro [pt]
 • guanabana گۆکردنی guanabana [pt]
 • melocotones گۆکردنی melocotones [es]
 • fresones گۆکردنی fresones [es]
 • merõ گۆکردنی merõ [gn]
 • Lalaxtli گۆکردنی Lalaxtli [nah]
 • alcayota گۆکردنی alcayota [es]
 • Uchuva گۆکردنی Uchuva [es]
 • andiroba گۆکردنی andiroba [pt]
 • оранжев گۆکردنی оранжев [bg]
 • Bananero گۆکردنی Bananero [es]
 • abubo گۆکردنی abubo [es]
 • alperce گۆکردنی alperce [pt]
 • brevas گۆکردنی brevas [es]
 • oranžna گۆکردنی oranžna [sl]
 • pacay گۆکردنی pacay [es]
 • mangostim گۆکردنی mangostim [pt]
 • la frambuesa گۆکردنی la frambuesa [es]
 • Guavaberry گۆکردنی Guavaberry [es]
 • xocote گۆکردنی xocote [es]
 • portokall گۆکردنی portokall [sq]
 • füṉmamüll تۆمارکردنی گۆکردنی füṉmamüll [arn] بێژە نەکراو