هاوپۆل:

food

ڕاستاندنی food گۆکردنەکان

 • banana گۆکردنی banana [en]
 • fish گۆکردنی fish [en]
 • dessert گۆکردنی dessert [en]
 • croissant گۆکردنی croissant [fr]
 • tea گۆکردنی tea [en]
 • onion گۆکردنی onion [en]
 • jalapeño گۆکردنی jalapeño [es]
 • scone گۆکردنی scone [en]
 • burger گۆکردنی burger [en]
 • queso گۆکردنی queso [es]
 • ketchup گۆکردنی ketchup [en]
 • sushi گۆکردنی sushi [es]
 • melk گۆکردنی melk [nl]
 • restaurant گۆکردنی restaurant [en]
 • gnocchi گۆکردنی gnocchi [it]
 • hot dog گۆکردنی hot dog [en]
 • butter گۆکردنی butter [en]
 • bagel گۆکردنی bagel [en]
 • pasta گۆکردنی pasta [en]
 • syrup گۆکردنی syrup [en]
 • sandwich گۆکردنی sandwich [en]
 • bruschetta گۆکردنی bruschetta [it]
 • quinoa گۆکردنی quinoa [en]
 • sol گۆکردنی sol [fr]
 • fish and chips گۆکردنی fish and chips [en]
 • menu گۆکردنی menu [en]
 • mayo گۆکردنی mayo [es]
 • chicken گۆکردنی chicken [en]
 • comida گۆکردنی comida [es]
 • bread گۆکردنی bread [en]
 • hamburger گۆکردنی hamburger [en]
 • mais گۆکردنی mais [fr]
 • mayonnaise گۆکردنی mayonnaise [de]
 • carrot گۆکردنی carrot [en]
 • pizza گۆکردنی pizza [en]
 • ham گۆکردنی ham [en]
 • barbecue گۆکردنی barbecue [en]
 • biscuit گۆکردنی biscuit [en]
 • spread گۆکردنی spread [en]
 • cake گۆکردنی cake [en]
 • mango گۆکردنی mango [en]
 • flour گۆکردنی flour [en]
 • sashimi گۆکردنی sashimi [ja]
 • pecan گۆکردنی pecan [en]
 • tortilla گۆکردنی tortilla [es]
 • toast گۆکردنی toast [en]
 • fruit گۆکردنی fruit [en]
 • wagyu گۆکردنی wagyu [ja]
 • cheese گۆکردنی cheese [en]
 • chipotle گۆکردنی chipotle [en]
 • aubergine گۆکردنی aubergine [en]
 • paprika گۆکردنی paprika [en]
 • gyoza گۆکردنی gyoza [ja]
 • 寿司 گۆکردنی 寿司 [ja]
 • guacamole گۆکردنی guacamole [es]
 • charcuterie گۆکردنی charcuterie [en]
 • skyr گۆکردنی skyr [is]
 • crêpes گۆکردنی crêpes [fr]
 • taco گۆکردنی taco [es]
 • gaseosa گۆکردنی gaseosa [es]
 • quesadilla گۆکردنی quesadilla [es]
 • sorbet گۆکردنی sorbet [pl]
 • pastéis de nata گۆکردنی pastéis de nata [pt]
 • ola گۆکردنی ola [es]
 • pecan pie گۆکردنی pecan pie [en]
 • Chardonnay گۆکردنی Chardonnay [fr]
 • sir گۆکردنی sir [en]
 • baklava گۆکردنی baklava [tr]
 • butcher گۆکردنی butcher [en]
 • trdelník گۆکردنی trdelník [cs]
 • zucchini گۆکردنی zucchini [en]
 • mochi گۆکردنی mochi [ja]
 • grits گۆکردنی grits [en]
 • coleslaw گۆکردنی coleslaw [en]
 • 小米 گۆکردنی 小米 [zh]
 • orange juice گۆکردنی orange juice [en]
 • smørrebrød گۆکردنی smørrebrød [da]
 • Nestlé گۆکردنی Nestlé [en]
 • quiche گۆکردنی quiche [fr]
 • gyro گۆکردنی gyro [en]
 • spaghetti گۆکردنی spaghetti [it]
 • vermelho گۆکردنی vermelho [pt]
 • nigiri-zushi گۆکردنی nigiri-zushi [ja]
 • plate گۆکردنی plate [en]
 • mil گۆکردنی mil [es]
 • entrecôte گۆکردنی entrecôte [fr]
 • curry گۆکردنی curry [en]
 • Sriracha گۆکردنی Sriracha [th]
 • McFlurry گۆکردنی McFlurry [en]
 • Nutella گۆکردنی Nutella [en]
 • steak گۆکردنی steak [en]
 • muesli گۆکردنی muesli [nl]
 • mince گۆکردنی mince [fr]
 • wrap گۆکردنی wrap [en]
 • Ferrero Rocher گۆکردنی Ferrero Rocher [it]
 • Frühstück گۆکردنی Frühstück [de]
 • omelette گۆکردنی omelette [en]
 • Worcester sauce گۆکردنی Worcester sauce [en]
 • desserts گۆکردنی desserts [en]
 • 西瓜 گۆکردنی 西瓜 [zh]