هاوپۆل:

eight

ڕاستاندنی eight گۆکردنەکان

 • huit گۆکردنی huit [fr]
 • acht گۆکردنی acht [de]
 • octave گۆکردنی octave [en]
 • osm گۆکردنی osm [cs]
 • ثمانية گۆکردنی ثمانية [ar]
 • delapan گۆکردنی delapan [ind]
 • otte گۆکردنی otte [da]
 • octuple گۆکردنی octuple [en]
 • восьми گۆکردنی восьми [ru]
 • 捌 گۆکردنی [zh]
 • Achte گۆکردنی Achte [de]
 • Heşt گۆکردنی Heşt [zza]
 • átta گۆکردنی átta [fo]
 • osem گۆکردنی osem [sl]
 • Hachi گۆکردنی Hachi [ja]
 • はち گۆکردنی はち [ja]
 • walo گۆکردنی walo [x-tp]
 • आठ گۆکردنی आठ [hi]
 • eizh گۆکردنی eizh [br]
 • hoght گۆکردنی hoght [gv]
 • walu گۆکردنی walu [en]
 • šaglóǧaŋ گۆکردنی šaglóǧaŋ [lkt]
 • ਅੱਠ گۆکردنی ਅੱਠ [pa]
 • vot گۆکردنی vot [lmo]
 • ௮ گۆکردنی [ta]
 • ayênânêw گۆکردنی ayênânêw [cr]
 • هه شت گۆکردنی هه شت [ku]
 • Aiti گۆکردنی Aiti [fr]
 • восьмисотый گۆکردنی восьмисотый [ru]
 • எட்டு گۆکردنی எட்டு [ta]
 • الثمانى گۆکردنی الثمانى [ar]
 • Ocho/Oito گۆکردنی Ocho/Oito [ast]
 • ʁʷa گۆکردنی ʁʷa [uby]
 • ୮ گۆکردنی [or]
 • nooe گۆکردنی nooe [es]