هاوپۆل:

delicious

ڕاستاندنی delicious گۆکردنەکان

 • smacznego گۆکردنی smacznego [pl]
 • 好食 گۆکردنی 好食 [yue]
 • 美味 گۆکردنی 美味 [zh]
 • لذيذ گۆکردنی لذيذ [fa]
 • sedap گۆکردنی sedap [ms]
 • wyśmienity گۆکردنی wyśmienity [pl]
 • Ketupat گۆکردنی Ketupat [ind]
 • smaczne گۆکردنی smaczne [pl]
 • qab گۆکردنی qab [tlh]
 • aroy گۆکردنی aroy [th]
 • lezzetli گۆکردنی lezzetli [tr]
 • شهية گۆکردنی شهية [ar]
 • dobrą گۆکردنی dobrą [pl]
 • lickerous گۆکردنی lickerous [en]
 • 美味い گۆکردنی 美味い [ja]
 • Bacalaitos گۆکردنی Bacalaitos [es]
 • wyborny گۆکردنی wyborny [pl]
 • اللذيذة گۆکردنی اللذيذة [ar]
 • 旨い گۆکردنی 旨い [ja]
 • gurih گۆکردنی gurih [ind]
 • Даамдуу گۆکردنی Даамдуу [ky]
 • لذيذة گۆکردنی لذيذة [ar]
 • świetne گۆکردنی świetne [pl]
 • 맛저 گۆکردنی 맛저 [ko]
 • wybornym گۆکردنی wybornym [pl]
 • wyśmienita گۆکردنی wyśmienita [pl]
 • 老好吃个 تۆمارکردنی گۆکردنی 老好吃个 [wuu] بێژە نەکراو