هاوپۆل:

codo

ڕاستاندنی codo گۆکردنەکان

 • koud گۆکردنی koud [ht]
 • loket گۆکردنی loket [ind]
 • ارنج گۆکردنی ارنج [fa]
 • ukondo گۆکردنی ukondo [eu]
 • ielebou گۆکردنی ielebou [lb]
 • αγκώνα گۆکردنی αγκώνα [el]
 • coide گۆکردنی coide [oc]
 • локаць گۆکردنی локаць [be]
 • gòditu تۆمارکردنی گۆکردنی gòditu [co] بێژە نەکراو
 • turirima تۆمارکردنی گۆکردنی turirima [rap] بێژە نەکراو
 • xulixuli تۆمارکردنی گۆکردنی xulixuli [arn] بێژە نەکراو
 • cumbel تۆمارکردنی گۆکردنی cumbel [rm] بێژە نەکراو