هاوپۆل:

clam

ڕاستاندنی clam گۆکردنەکان

 • pipi گۆکردنی pipi [fr]
 • 蛤 گۆکردنی [zh]
 • conchiglia گۆکردنی conchiglia [it]
 • muschl گۆکردنی muschl [bar]
 • kagyló گۆکردنی kagyló [hu]
 • hemmen گۆکردنی hemmen [de]
 • im hơi گۆکردنی im hơi [vi]
 • solen گۆکردنی solen [da]
 • aoyagi گۆکردنی aoyagi [ja]
 • ‘ahi گۆکردنی ‘ahi [ty]
 • харамч گۆکردنی харамч [mn]
 • peloris گۆکردنی peloris [la]
 • musling گۆکردنی musling [no]
 • צדפה گۆکردنی צדפה [he]
 • молюск گۆکردنی молюск [uk]
 • 대합 گۆکردنی 대합 [ko]
 • หอย گۆکردنی หอย [th]
 • geoduck گۆکردنی geoduck [en]
 • kabibe گۆکردنی kabibe [tl]
 • migdalo گۆکردنی migdalo [eo]
 • малюск گۆکردنی малюск [be]
 • almexa گۆکردنی almexa [ast]
 • istiridye گۆکردنی istiridye [tr]
 • क्लाम گۆکردنی क्लाम [hi]
 • scoică de râu گۆکردنی scoică de râu [ro]
 • pekteno گۆکردنی pekteno [eo]
 • мида گۆکردنی мида [bg]
 • merekarp گۆکردنی merekarp [et]
 • kobashira گۆکردنی kobashira [ja]
 • papaua تۆمارکردنی گۆکردنی papaua [haw] بێژە نەکراو
 • koywe تۆمارکردنی گۆکردنی koywe [arn] بێژە نەکراو
 • palourd تۆمارکردنی گۆکردنی palourd [ht] بێژە نەکراو
 • imbaza تۆمارکردنی گۆکردنی imbaza [xh] بێژە نەکراو
 • clauvisso تۆمارکردنی گۆکردنی clauvisso [frp] بێژە نەکراو
 • arzellone تۆمارکردنی گۆکردنی arzellone [co] بێژە نەکراو
 • arzellona تۆمارکردنی گۆکردنی arzellona [co] بێژە نەکراو
 • arzella تۆمارکردنی گۆکردنی arzella [mt] بێژە نەکراو