هاوپۆل:

Circuits

ڕاستاندنی Circuits گۆکردنەکان

  • concentrator گۆکردنی concentrator [en]
  • sockets گۆکردنی sockets [en]
  • Gustav Kirchhoff گۆکردنی Gustav Kirchhoff [de]
  • Karnaugh map گۆکردنی Karnaugh map [en]
  • ohmic گۆکردنی ohmic [en]
  • Thévenin equivalent گۆکردنی Thévenin equivalent [en]
  • unijunction گۆکردنی unijunction [en]
  • Passerelle Elchholz تۆمارکردنی گۆکردنی Passerelle Elchholz [gsw] بێژە نەکراو