هاوپۆل:

Breton

ڕاستاندنی Breton گۆکردنەکان

 • Ursula گۆکردنی Ursula [en]
 • Adrian گۆکردنی Adrian [en]
 • Maël گۆکردنی Maël [fr]
 • Anton گۆکردنی Anton [fi]
 • Nolwenn گۆکردنی Nolwenn [fr]
 • Dewi گۆکردنی Dewi [cy]
 • Azilis گۆکردنی Azilis [fr]
 • Nadja گۆکردنی Nadja [da]
 • Gwenaelle گۆکردنی Gwenaelle [fr]
 • Mariannick گۆکردنی Mariannick [fr]
 • Gaelle گۆکردنی Gaelle [fr]
 • karel گۆکردنی karel [et]
 • Justina گۆکردنی Justina [pt]
 • Karoline گۆکردنی Karoline [fr]
 • Katell گۆکردنی Katell [fr]
 • awen گۆکردنی awen [x-tp]
 • Soizic گۆکردنی Soizic [fr]
 • Tifenn گۆکردنی Tifenn [fr]
 • Maiwenn گۆکردنی Maiwenn [fr]
 • Brezhoneg گۆکردنی Brezhoneg [br]
 • Gwenola گۆکردنی Gwenola [fr]
 • Mateo گۆکردنی Mateo [eo]
 • Josefa گۆکردنی Josefa [ca]
 • Alanic گۆکردنی Alanic [fr]
 • Tugdual گۆکردنی Tugdual [fr]
 • Jakez گۆکردنی Jakez [br]
 • Aanor گۆکردنی Aanor [fr]
 • Erwann گۆکردنی Erwann [fr]
 • Ronan گۆکردنی Ronan [fr]
 • Malcom گۆکردنی Malcom [fr]
 • Fraganenn گۆکردنی Fraganenn [fr]
 • Antoneta گۆکردنی Antoneta [fr]
 • herri گۆکردنی herri [eu]
 • denez گۆکردنی denez [eu]
 • Gwilherm گۆکردنی Gwilherm [fr]
 • Hervelina گۆکردنی Hervelina [fr]
 • Gwenael گۆکردنی Gwenael [fr]
 • Gwendal گۆکردنی Gwendal [fr]
 • Nicolazic گۆکردنی Nicolazic [fr]
 • Gwenivar گۆکردنی Gwenivar [fr]
 • Elibouban گۆکردنی Elibouban [fr]
 • je connais le désespoir گۆکردنی je connais le désespoir [fr]
 • Jezekel گۆکردنی Jezekel [fr]
 • dans ses grandes lignes گۆکردنی dans ses grandes lignes [fr]
 • Judikael تۆمارکردنی گۆکردنی Judikael [br] بێژە نەکراو