هاوپۆل:

brazo

ڕاستاندنی brazo گۆکردنەکان

  • beso گۆکردنی beso [es]
  • braç گۆکردنی braç [ca]
  • paže گۆکردنی paže [cs]
  • bracito گۆکردنی bracito [es]
  • aarm گۆکردنی aarm [lb]
  • bracciu گۆکردنی bracciu [co]
  • lipag تۆمارکردنی گۆکردنی lipag [arn] بێژە نەکراو