هاوپۆل:

born

ڕاستاندنی born گۆکردنەکان

 • né گۆکردنی [zza]
 • naîtrai گۆکردنی naîtrai [fr]
 • née گۆکردنی née [fr]
 • naissais گۆکردنی naissais [fr]
 • bur گۆکردنی bur [sv]
 • urodzony گۆکردنی urodzony [pl]
 • nací گۆکردنی nací [es]
 • születik گۆکردنی születik [hu]
 • لدن گۆکردنی لدن [ar]
 • nowo narodzone گۆکردنی nowo narodzone [pl]
 • urodzona گۆکردنی urodzona [pl]
 • народився گۆکردنی народився [uk]
 • рождался گۆکردنی рождался [ru]
 • yencuiyotl تۆمارکردنی گۆکردنی yencuiyotl [nah] بێژە نەکراو