هاوپۆل:

bigote

ڕاستاندنی bigote گۆکردنەکان

 • вусы گۆکردنی вусы [be]
 • schnauz گۆکردنی schnauz [lb]
 • bibote گۆکردنی bibote [eu]
 • knír گۆکردنی knír [cs]
 • 콧수염 گۆکردنی 콧수염 [ko]
 • bisikleta گۆکردنی bisikleta [tl]
 • mostacha گۆکردنی mostacha [oc]
 • baffu گۆکردنی baffu [scn]
 • sharubu گۆکردنی sharubu [sw]
 • mourrenn تۆمارکردنی گۆکردنی mourrenn [br] بێژە نەکراو
 • moustach تۆمارکردنی گۆکردنی moustach [ht] بێژە نەکراو
 • mustacci تۆمارکردنی گۆکردنی mustacci [co] بێژە نەکراو
 • mustaz تۆمارکردنی گۆکردنی mustaz [rm] بێژە نەکراو