هاوپۆل:

bee

ڕاستاندنی bee گۆکردنەکان

 • ava گۆکردنی ava [it]
 • Ari گۆکردنی Ari [de]
 • бджола گۆکردنی бджола [uk]
 • Lapa گۆکردنی Lapa [es]
 • Biene گۆکردنی Biene [de]
 • 蜂 گۆکردنی [ja]
 • beehive گۆکردنی beehive [en]
 • hone گۆکردنی hone [en]
 • نحله گۆکردنی نحله [ar]
 • пчела گۆکردنی пчела [ru]
 • bij گۆکردنی bij [nl]
 • abelha گۆکردنی abelha [pt]
 • 벌 گۆکردنی [ko]
 • தேனீ گۆکردنی தேனீ [ta]
 • arı گۆکردنی arı [tr]
 • Beedrill گۆکردنی Beedrill [en]
 • hing گۆکردنی hing [de]
 • apiary گۆکردنی apiary [en]
 • Euglossine گۆکردنی Euglossine [en]
 • meli گۆکردنی meli [arn]
 • bie گۆکردنی bie [da]
 • apis گۆکردنی apis [la]
 • ansi گۆکردنی ansi [en]
 • бджілка گۆکردنی бджілка [uk]
 • con ong گۆکردنی con ong [vi]
 • imm گۆکردنی imm [nds]
 • abella گۆکردنی abella [gl]
 • tawon گۆکردنی tawon [ind]
 • àvia گۆکردنی àvia [ca]
 • Megachile گۆکردنی Megachile [la]
 • żądło گۆکردنی żądło [pl]
 • gwenyn گۆکردنی gwenyn [cy]
 • anyi گۆکردنی anyi [ig]
 • beane گۆکردنی beane [bar]
 • մեղու گۆکردنی մեղու [hy]
 • зөгий گۆکردنی зөгий [mn]
 • včela گۆکردنی včela [cs]
 • ผึ้ง گۆکردنی ผึ้ง [th]
 • tantely گۆکردنی tantely [mg]
 • накхармоза گۆکردنی накхармоза [ce]
 • býfluga گۆکردنی býfluga [is]
 • njuki گۆکردنی njuki [lg]
 • uruyuki گۆکردنی uruyuki [rn]
 • lapa (insect) گۆکردنی lapa (insect) [scn]
 • tizizwit گۆکردنی tizizwit [kab]
 • gwenynen گۆکردنی gwenynen [cy]
 • shinni گۆکردنی shinni [so]
 • abiho گۆکردنی abiho [frp]
 • gwenanenn گۆکردنی gwenanenn [br]
 • býflugur گۆکردنی býflugur [fo]
 • મધમાખી گۆکردنی મધમાખી [gu]
 • avija گۆکردنی avija [pms]
 • ფუტკარი گۆکردنی ფუტკარი [ka]
 • biodling گۆکردنی biodling [sv]
 • Eucera longicornis گۆکردنی Eucera longicornis [la]
 • pipiyoli گۆکردنی pipiyoli [nah]
 • apiculturist گۆکردنی apiculturist [en]
 • মৌমাছি گۆکردنی মৌমাছি [bn]
 • аары گۆکردنی аары [ky]
 • âv گۆکردنی âv [fur]
 • apî گۆکردنی apî [wa]
 • মৌমাছি گۆکردنی মৌমাছি [bn]
 • بورا گۆکردنی بورا [ps]
 • yàmbee گۆکردنی yàmbee [wo]
 • błonkoszkydłowy گۆکردنی błonkoszkydłowy [pl]
 • मधुमक्खी گۆکردنی मधुमक्खी [hi]
 • pukyutan گۆکردنی pukyutan [tl]
 • nyuchi گۆکردنی nyuchi [sn]
 • Aculeate گۆکردنی Aculeate [en]
 • занбур گۆکردنی занбур [tg]
 • biendli گۆکردنی biendli [gsw]
 • lavu گۆکردنی lavu [eo]
 • bidronning گۆکردنی bidronning [no]
 • abeha تۆمارکردنی گۆکردنی abeha [ch | tl] بێژە نەکراو
 • alimbubuyog تۆمارکردنی گۆکردنی alimbubuyog [ilo] بێژە نەکراو
 • avieul تۆمارکردنی گۆکردنی avieul [rm] بێژە نەکراو
 • bē pī تۆمارکردنی گۆکردنی bē pī [mi] بێژە نەکراو
 • bubuwa تۆمارکردنی گۆکردنی bubuwa [ha] بێژە نەکراو
 • dikisè تۆمارکردنی گۆکردنی dikisè [bm] بێژە نەکراو
 • enjuki تۆمارکردنی گۆکردنی enjuki [lg] بێژە نەکراو
 • igutaq تۆمارکردنی گۆکردنی igutaq [iu] بێژە نەکراو
 • igutchaq تۆمارکردنی گۆکردنی igutchaq [ik] بێژە نەکراو
 • igutsak تۆمارکردنی گۆکردنی igutsak [ik | kl] بێژە نەکراو
 • immäla تۆمارکردنی گۆکردنی immäla [gsw] بێژە نەکراو
 • immele تۆمارکردنی گۆکردنی immele [gsw] بێژە نەکراو
 • inyosi تۆمارکردنی گۆکردنی inyosi [ss | xh | zu] بێژە نەکراو
 • inzuki تۆمارکردنی گۆکردنی inzuki [rw] بێژە نەکراو
 • kúlìkə̀mágə̀n تۆمارکردنی گۆکردنی kúlìkə̀mágə̀n [kr] بێژە نەکراو
 • lasioglossum تۆمارکردنی گۆکردنی lasioglossum [en] بێژە نەکراو
 • mamuraya تۆمارکردنی گۆکردنی mamuraya [ay] بێژە نەکراو
 • manu meri تۆمارکردنی گۆکردنی manu meri [ty | rap] بێژە نەکراو
 • myèl تۆمارکردنی گۆکردنی myèl [ht] بێژە نەکراو
 • nahla تۆمارکردنی گۆکردنی nahla [mt] بێژە نەکراو
 • naħla تۆمارکردنی گۆکردنی naħla [mt] بێژە نەکراو
 • nalo meli تۆمارکردنی گۆکردنی nalo meli [haw] بێژە نەکراو
 • ngiumbula تۆمارکردنی گۆکردنی ngiumbula [kg] بێژە نەکراو
 • nhiki تۆمارکردنی گۆکردنی nhiki [kmb] بێژە نەکراو
 • notshe تۆمارکردنی گۆکردنی notshe [tn] بێژە نەکراو
 • notshi تۆمارکردنی گۆکردنی notshi [st] بێژە نەکراو
 • nzoi تۆمارکردنی گۆکردنی nzoi [ln] بێژە نەکراو