هاوپۆل:

bee

ڕاستاندنی bee گۆکردنەکان

 • ava گۆکردنی
  ava [it]
 • Ari گۆکردنی
  Ari [de]
 • бджола گۆکردنی
  бджола [uk]
 • Lapa گۆکردنی
  Lapa [es]
 • Biene گۆکردنی
  Biene [de]
 • 蜂 گۆکردنی
  [ja]
 • beehive گۆکردنی
  beehive [en]
 • hone گۆکردنی
  hone [en]
 • نحله گۆکردنی
  نحله [ar]
 • bij گۆکردنی
  bij [nl]
 • abelha گۆکردنی
  abelha [pt]
 • пчела گۆکردنی
  пчела [ru]
 • 벌 گۆکردنی
  [ko]
 • தேனீ گۆکردنی
  தேனீ [ta]
 • arı گۆکردنی
  arı [tr]
 • Beedrill گۆکردنی
  Beedrill [en]
 • hing گۆکردنی
  hing [de]
 • apiary گۆکردنی
  apiary [en]
 • Euglossine گۆکردنی
  Euglossine [en]
 • meli گۆکردنی
  meli [arn]
 • bie گۆکردنی
  bie [da]
 • apis گۆکردنی
  apis [la]
 • ansi گۆکردنی
  ansi [en]
 • бджілка گۆکردنی
  бджілка [uk]
 • con ong گۆکردنی
  con ong [vi]
 • abella گۆکردنی
  abella [gl]
 • imm گۆکردنی
  imm [nds]
 • àvia گۆکردنی
  àvia [ca]
 • tawon گۆکردنی
  tawon [ind]
 • Megachile گۆکردنی
  Megachile [la]
 • żądło گۆکردنی
  żądło [pl]
 • gwenyn گۆکردنی
  gwenyn [cy]
 • anyi گۆکردنی
  anyi [ig]
 • beane گۆکردنی
  beane [bar]
 • մեղու گۆکردنی
  մեղու [hy]
 • зөгий گۆکردنی
  зөгий [mn]
 • včela گۆکردنی
  včela [cs]
 • ผึ้ง گۆکردنی
  ผึ้ง [th]
 • tantely گۆکردنی
  tantely [mg]
 • накхармоза گۆکردنی
  накхармоза [ce]
 • njuki گۆکردنی
  njuki [lg]
 • býfluga گۆکردنی
  býfluga [is]
 • uruyuki گۆکردنی
  uruyuki [rn]
 • lapa (insect) گۆکردنی
  lapa (insect) [scn]
 • tizizwit گۆکردنی
  tizizwit [kab]
 • gwenynen گۆکردنی
  gwenynen [cy]
 • shinni گۆکردنی
  shinni [so]
 • abiho گۆکردنی
  abiho [frp]
 • gwenanenn گۆکردنی
  gwenanenn [br]
 • býflugur گۆکردنی
  býflugur [fo]
 • મધમાખી گۆکردنی
  મધમાખી [gu]
 • avija گۆکردنی
  avija [pms]
 • ფუტკარი گۆکردنی
  ფუტკარი [ka]
 • biodling گۆکردنی
  biodling [sv]
 • Eucera longicornis گۆکردنی
  Eucera longicornis [la]
 • pipiyoli گۆکردنی
  pipiyoli [nah]
 • apiculturist گۆکردنی
  apiculturist [en]
 • মৌমাছি گۆکردنی
  মৌমাছি [bn]
 • аары گۆکردنی
  аары [ky]
 • âv گۆکردنی
  âv [fur]
 • apî گۆکردنی
  apî [wa]
 • মৌমাছি گۆکردنی
  মৌমাছি [bn]
 • yàmbee گۆکردنی
  yàmbee [wo]
 • بورا گۆکردنی
  بورا [ps]
 • błonkoszkydłowy گۆکردنی
  błonkoszkydłowy [pl]
 • मधुमक्खी گۆکردنی
  मधुमक्खी [hi]
 • pukyutan گۆکردنی
  pukyutan [tl]
 • nyuchi گۆکردنی
  nyuchi [sn]
 • Aculeate گۆکردنی
  Aculeate [en]
 • занбур گۆکردنی
  занбур [tg]
 • biendli گۆکردنی
  biendli [gsw]
 • lavu گۆکردنی
  lavu [eo]
 • bidronning گۆکردنی
  bidronning [no]
 • abeha تۆمارکردنی گۆکردنی abeha [ch | tl] بێژە نەکراو
 • alimbubuyog تۆمارکردنی گۆکردنی alimbubuyog [ilo] بێژە نەکراو
 • avieul تۆمارکردنی گۆکردنی avieul [rm] بێژە نەکراو
 • bē pī تۆمارکردنی گۆکردنی bē pī [mi] بێژە نەکراو
 • bubuwa تۆمارکردنی گۆکردنی bubuwa [ha] بێژە نەکراو
 • dikisè تۆمارکردنی گۆکردنی dikisè [bm] بێژە نەکراو
 • enjuki تۆمارکردنی گۆکردنی enjuki [lg] بێژە نەکراو
 • igutaq تۆمارکردنی گۆکردنی igutaq [iu] بێژە نەکراو
 • igutchaq تۆمارکردنی گۆکردنی igutchaq [ik] بێژە نەکراو
 • igutsak تۆمارکردنی گۆکردنی igutsak [ik | kl] بێژە نەکراو
 • immäla تۆمارکردنی گۆکردنی immäla [gsw] بێژە نەکراو
 • immele تۆمارکردنی گۆکردنی immele [gsw] بێژە نەکراو
 • inyosi تۆمارکردنی گۆکردنی inyosi [ss | xh | zu] بێژە نەکراو
 • inzuki تۆمارکردنی گۆکردنی inzuki [rw] بێژە نەکراو
 • kúlìkə̀mágə̀n تۆمارکردنی گۆکردنی kúlìkə̀mágə̀n [kr] بێژە نەکراو
 • lasioglossum تۆمارکردنی گۆکردنی lasioglossum [en] بێژە نەکراو
 • mamuraya تۆمارکردنی گۆکردنی mamuraya [ay] بێژە نەکراو
 • manu meri تۆمارکردنی گۆکردنی manu meri [ty | rap] بێژە نەکراو
 • myèl تۆمارکردنی گۆکردنی myèl [ht] بێژە نەکراو
 • nahla تۆمارکردنی گۆکردنی nahla [mt] بێژە نەکراو
 • naħla تۆمارکردنی گۆکردنی naħla [mt] بێژە نەکراو
 • nalo meli تۆمارکردنی گۆکردنی nalo meli [haw] بێژە نەکراو
 • ngiumbula تۆمارکردنی گۆکردنی ngiumbula [kg] بێژە نەکراو
 • nhiki تۆمارکردنی گۆکردنی nhiki [kmb] بێژە نەکراو
 • notshe تۆمارکردنی گۆکردنی notshe [tn] بێژە نەکراو
 • notshi تۆمارکردنی گۆکردنی notshi [st] بێژە نەکراو
 • nzoi تۆمارکردنی گۆکردنی nzoi [ln] بێژە نەکراو