هاوپۆل:

averb

ڕاستاندنی averb گۆکردنەکان

 • tarde گۆکردنی tarde [es]
 • mal گۆکردنی mal [de]
 • quando گۆکردنی quando [it]
 • trop گۆکردنی trop [fr]
 • dopo گۆکردنی dopo [it]
 • là گۆکردنی [fr]
 • forse گۆکردنی forse [it]
 • sota گۆکردنی sota [fi]
 • ché گۆکردنی ché [it]
 • bé گۆکردنی [cs]
 • meno گۆکردنی meno [it]
 • chela گۆکردنی chela [lmo]
 • semper گۆکردنی semper [la]
 • prest گۆکردنی prest [ca]
 • elocuentemente گۆکردنی elocuentemente [es]
 • chele گۆکردنی chele [lmo]
 • amò گۆکردنی amò [it]
 • chesto گۆکردنی chesto [lmo]
 • chel گۆکردنی chel [ro]
 • del bù گۆکردنی del bù [lmo]
 • de luntà گۆکردنی de luntà [lmo]
 • ier گۆکردنی ier [lmo]
 • ontera گۆکردنی ontera [lmo]
 • nento گۆکردنی nento [lmo]
 • różnorako گۆکردنی różnorako [pl]
 • alura گۆکردنی alura [pt]
 • luntà گۆکردنی luntà [lmo]
 • chesta گۆکردنی chesta [lmo]
 • magare گۆکردنی magare [lmo]
 • chei گۆکردنی chei [lmo]
 • przytulnie گۆکردنی przytulnie [pl]
 • negota گۆکردنی negota [lmo]
 • fò sura گۆکردنی fò sura [lmo]
 • rezolutnie گۆکردنی rezolutnie [pl]
 • motywować گۆکردنی motywować [pl]