هاوپۆل:

attitude

ڕاستاندنی attitude گۆکردنەکان

 • together گۆکردنی together [en]
 • courtesy گۆکردنی courtesy [en]
 • respect گۆکردنی respect [en]
 • attention گۆکردنی attention [en]
 • honour گۆکردنی honour [en]
 • отношение گۆکردنی отношение [bg]
 • obedience گۆکردنی obedience [en]
 • compliance گۆکردنی compliance [en]
 • homage گۆکردنی homage [en]
 • liberals گۆکردنی liberals [en]
 • consideration گۆکردنی consideration [en]
 • esteem گۆکردنی esteem [en]
 • predisposed گۆکردنی predisposed [en]
 • obeisance گۆکردنی obeisance [en]
 • reverence گۆکردنی reverence [en]
 • ansa گۆکردنی ansa [fi]
 • disposition گۆکردنی disposition [en]
 • capitulation گۆکردنی capitulation [en]
 • politeness گۆکردنی politeness [en]
 • trending گۆکردنی trending [en]
 • thoughtfulness گۆکردنی thoughtfulness [en]
 • submission گۆکردنی submission [en]
 • predispose گۆکردنی predispose [en]
 • predisposition گۆکردنی predisposition [en]
 • veneration گۆکردنی veneration [en]
 • yielding گۆکردنی yielding [en]
 • acquiescence گۆکردنی acquiescence [en]
 • tumiwisizm گۆکردنی tumiwisizm [pl]
 • civility گۆکردنی civility [en]
 • point of view گۆکردنی point of view [en]
 • sociometric گۆکردنی sociometric [en]
 • complaisance گۆکردنی complaisance [en]
 • holdning گۆکردنی holdning [no]
 • postawa گۆکردنی postawa [pl]
 • יחס گۆکردنی יחס [he]
 • actituda گۆکردنی actituda [oc]
 • sociometry گۆکردنی sociometry [en]
 • стаўленне گۆکردنی стаўленне [be]
 • betroelse گۆکردنی betroelse [da]
 • znieczulica گۆکردنی znieczulica [pl]
 • עמדה گۆکردنی עמדה [he]
 • actitude گۆکردنی actitude [gl]
 • เจตคติ گۆکردنی เจตคติ [th]
 • tetsauitl گۆکردنی tetsauitl [nah]
 • xéło گۆکردنی xéło [vec]
 • agwedd گۆکردنی agwedd [cy]
 • tutum گۆکردنی tutum [tr]
 • عالی منش گۆکردنی عالی منش [ur]
 • uluvo تۆمارکردنی گۆکردنی uluvo [xh] بێژە نەکراو
 • autitú تۆمارکردنی گۆکردنی autitú [an] بێژە نەکراو
 • ähua تۆمارکردنی گۆکردنی ähua [mi] بێژە نەکراو
 • ukuma تۆمارکردنی گۆکردنی ukuma [zu] بێژە نەکراو
 • küliana تۆمارکردنی گۆکردنی küliana [haw] بێژە نەکراو
 • maikutlo تۆمارکردنی گۆکردنی maikutlo [tn] بێژە نەکراو