هاوپۆل:

arithmetic

ڕاستاندنی arithmetic گۆکردنەکان

 • three گۆکردنی three [en]
 • six گۆکردنی six [fr]
 • two گۆکردنی two [en]
 • twenty گۆکردنی twenty [en]
 • thousand گۆکردنی thousand [en]
 • eleven گۆکردنی eleven [en]
 • five گۆکردنی five [en]
 • four گۆکردنی four [en]
 • thirty گۆکردنی thirty [en]
 • hundred گۆکردنی hundred [en]
 • million گۆکردنی million [en]
 • eight گۆکردنی eight [en]
 • thirteen گۆکردنی thirteen [en]
 • zero گۆکردنی zero [en]
 • seven گۆکردنی seven [en]
 • twelve گۆکردنی twelve [en]
 • ninety گۆکردنی ninety [en]
 • eighty گۆکردنی eighty [en]
 • fifty گۆکردنی fifty [en]
 • fourteen گۆکردنی fourteen [en]
 • one hundred گۆکردنی one hundred [en]
 • forty گۆکردنی forty [en]
 • nineteen گۆکردنی nineteen [en]
 • fifteen گۆکردنی fifteen [en]
 • seventy گۆکردنی seventy [en]
 • seventeen گۆکردنی seventeen [en]
 • tot گۆکردنی tot [de]
 • sixteen گۆکردنی sixteen [en]
 • eighteen گۆکردنی eighteen [en]
 • one million گۆکردنی one million [en]
 • sixty گۆکردنی sixty [en]
 • one hundred thousand گۆکردنی one hundred thousand [en]
 • ten thousand گۆکردنی ten thousand [en]
 • inestimable گۆکردنی inestimable [es]
 • one thousand گۆکردنی one thousand [en]
 • three hundred گۆکردنی three hundred [en]
 • subtrahend گۆکردنی subtrahend [en]
 • one thousand eleven گۆکردنی one thousand eleven [en]
 • חשבון گۆکردنی חשבון [he]
 • one thousand one گۆکردنی one thousand one [en]
 • Zillion گۆکردنی Zillion [en]
 • one thousand ten گۆکردنی one thousand ten [en]
 • ten times table گۆکردنی ten times table [en]
 • minuend گۆکردنی minuend [en]
 • Quadrivium گۆکردنی Quadrivium [la]
 • αριθμός گۆکردنی αριθμός [el]
 • artimetiko گۆکردنی artimetiko [eo]
 • نینە گۆکردنی نینە [ku]
 • izibalo تۆمارکردنی گۆکردنی izibalo [xh] بێژە نەکراو
 • 'alimakika تۆمارکردنی گۆکردنی 'alimakika [haw] بێژە نەکراو
 • niveroniezh تۆمارکردنی گۆکردنی niveroniezh [br] بێژە نەکراو