هاوپۆل:

appreciate

ڕاستاندنی appreciate گۆکردنەکان

  • 好き گۆکردنی 好き [ja]
  • Magpahalaga گۆکردنی Magpahalaga [tl]
  • يثمنون گۆکردنی يثمنون [ar]
  • Ceńmy گۆکردنی Ceńmy [pl]
  • doceniam گۆکردنی doceniam [pl]
  • سراہا گۆکردنی سراہا [ur]
  • cenił گۆکردنی cenił [pl]
  • cenię گۆکردنی cenię [pl]
  • docenią گۆکردنی docenią [pl]
  • מעריך تۆمارکردنی گۆکردنی מעריך [he] بێژە نەکراو