هاوپۆل:

animales

ڕاستاندنی animales گۆکردنەکان

 • caballo گۆکردنی caballo [es]
 • perro گۆکردنی perro [es]
 • gato گۆکردنی gato [es]
 • elefante گۆکردنی elefante [pt]
 • pingüino گۆکردنی pingüino [es]
 • ёжик گۆکردنی ёжик [ru]
 • pez گۆکردنی pez [es]
 • hipopótamo گۆکردنی hipopótamo [es]
 • jacaré گۆکردنی jacaré [pt]
 • leopardo گۆکردنی leopardo [es]
 • ardilla گۆکردنی ardilla [es]
 • abeja گۆکردنی abeja [es]
 • lechuza گۆکردنی lechuza [es]
 • puerco گۆکردنی puerco [es]
 • dromedario گۆکردنی dromedario [es]
 • lobo گۆکردنی lobo [es]
 • rana گۆکردنی rana [it]
 • asno گۆکردنی asno [es]
 • ho گۆکردنی ho [it]
 • conejos گۆکردنی conejos [es]
 • dinosaurio گۆکردنی dinosaurio [es]
 • delfin گۆکردنی delfin [es]
 • Lapa گۆکردنی Lapa [es]
 • cabritilla گۆکردنی cabritilla [es]
 • Pez Payaso گۆکردنی Pez Payaso [es]
 • Bambi گۆکردنی Bambi [es]
 • lechón گۆکردنی lechón [es]
 • chita گۆکردنی chita [es]
 • vertebrados گۆکردنی vertebrados [es]
 • dálmata گۆکردنی dálmata [es]
 • lobos marinos گۆکردنی lobos marinos [es]
 • כלב گۆکردنی כלב [he]
 • bunnies گۆکردنی bunnies [en]
 • cabrita گۆکردنی cabrita [es]
 • jineta گۆکردنی jineta [es]
 • Kakerlake گۆکردنی Kakerlake [de]
 • pira گۆکردنی pira [ca]
 • caimán گۆکردنی caimán [es]
 • japuta گۆکردنی japuta [es]
 • mejillones گۆکردنی mejillones [es]
 • morgaño گۆکردنی morgaño [es]
 • jaca گۆکردنی jaca [es]
 • oso panda گۆکردنی oso panda [es]
 • jagua گۆکردنی jagua [es]
 • didelfo گۆکردنی didelfo [pt]
 • tórtola گۆکردنی tórtola [es]
 • serval گۆکردنی serval [es]
 • babuíno گۆکردنی babuíno [pt]
 • ocelote گۆکردنی ocelote [es]
 • caudímano گۆکردنی caudímano [pt]
 • Mono tití گۆکردنی Mono tití [es]
 • manatí گۆکردنی manatí [es]
 • lémures گۆکردنی lémures [es]
 • Tiburon گۆکردنی Tiburon [en]
 • bramadero گۆکردنی bramadero [es]
 • Solenodonte گۆکردنی Solenodonte [es]
 • jabato گۆکردنی jabato [es]
 • hipo گۆکردنی hipo [es]
 • marsopa گۆکردنی marsopa [es]
 • vida silvestre گۆکردنی vida silvestre [es]
 • Axolote گۆکردنی Axolote [es]
 • pirigüín گۆکردنی pirigüín [es]
 • surnia گۆکردنی surnia [ast]
 • caudimano گۆکردنی caudimano [es]
 • dragón de komodo گۆکردنی dragón de komodo [es]
 • zoolatría گۆکردنی zoolatría [es]
 • cascoxu گۆکردنی cascoxu [ast]
 • hurón گۆکردنی hurón [es]
 • danta گۆکردنی danta [pt]
 • platirrino گۆکردنی platirrino [pt]
 • onívoro گۆکردنی onívoro [pt]
 • Oso Pardo گۆکردنی Oso Pardo [es]
 • murcielgao گۆکردنی murcielgao [es]
 • mbopi گۆکردنی mbopi [gn]
 • rațe گۆکردنی rațe [ro]
 • estaba montando گۆکردنی estaba montando [es]
 • lechuzas گۆکردنی lechuzas [es]
 • tóro گۆکردنی tóro [gn]
 • esterilizar y castrar گۆکردنی esterilizar y castrar [es]
 • un animal soso گۆکردنی un animal soso [es]
 • terminar de alimentar گۆکردنی terminar de alimentar [es]
 • gatitos recién nacidos گۆکردنی gatitos recién nacidos [es]
 • Cuétano گۆکردنی Cuétano [es]
 • găinile تۆمارکردنی گۆکردنی găinile [ro] بێژە نەکراو
 • ambere تۆمارکردنی گۆکردنی ambere [gn] بێژە نەکراو
 • măgari تۆمارکردنی گۆکردنی măgari [ro] بێژە نەکراو