هاوپۆل:

anatomy

ڕاستاندنی anatomy گۆکردنەکان

 • hand گۆکردنی hand [en]
 • vagina گۆکردنی vagina [en]
 • heart گۆکردنی heart [en]
 • mouth گۆکردنی mouth [en]
 • head گۆکردنی head [en]
 • tube گۆکردنی tube [en]
 • ears گۆکردنی ears [en]
 • boca گۆکردنی boca [es]
 • bone گۆکردنی bone [en]
 • DNA گۆکردنی DNA [en]
 • pharynx گۆکردنی pharynx [en]
 • polegar گۆکردنی polegar [pt]
 • braço گۆکردنی braço [pt]
 • stir گۆکردنی stir [en]
 • dedo گۆکردنی dedo [es]
 • clitoris گۆکردنی clitoris [en]
 • trachea گۆکردنی trachea [en]
 • zona گۆکردنی zona [es]
 • hands گۆکردنی hands [en]
 • buttock گۆکردنی buttock [en]
 • gut گۆکردنی gut [de]
 • lung گۆکردنی lung [en]
 • groin گۆکردنی groin [en]
 • hals گۆکردنی hals [de]
 • mão گۆکردنی mão [pt]
 • anus گۆکردنی anus [en]
 • bones گۆکردنی bones [en]
 • fourchette گۆکردنی fourchette [fr]
 • pancreas گۆکردنی pancreas [en]
 • axila گۆکردنی axila [pt]
 • habe گۆکردنی habe [de]
 • endocrine گۆکردنی endocrine [en]
 • cotovelo گۆکردنی cotovelo [pt]
 • orbit گۆکردنی orbit [en]
 • piede گۆکردنی piede [it]
 • small intestine گۆکردنی small intestine [en]
 • vai گۆکردنی vai [pt]
 • 眉毛 گۆکردنی 眉毛 [zh]
 • femur گۆکردنی femur [en]
 • fascia گۆکردنی fascia [en]
 • ouvido گۆکردنی ouvido [pt]
 • tronco گۆکردنی tronco [es]
 • middle finger گۆکردنی middle finger [en]
 • arms گۆکردنی arms [en]
 • epiglottis گۆکردنی epiglottis [en]
 • vulva گۆکردنی vulva [en]
 • duodenum گۆکردنی duodenum [en]
 • anya گۆکردنی anya [hu]
 • appendix گۆکردنی appendix [en]
 • fillet گۆکردنی fillet [en]
 • volar گۆکردنی volar [es]
 • vader گۆکردنی vader [af]
 • tórax گۆکردنی tórax [es]
 • párpado گۆکردنی párpado [es]
 • navel گۆکردنی navel [en]
 • barriga گۆکردنی barriga [es]
 • pubis گۆکردنی pubis [fr]
 • iliopsoas گۆکردنی iliopsoas [en]
 • scrotum گۆکردنی scrotum [en]
 • anular گۆکردنی anular [pt]
 • womb گۆکردنی womb [en]
 • 下巴 گۆکردنی 下巴 [zh]
 • thorax گۆکردنی thorax [en]
 • socket گۆکردنی socket [en]
 • fovea گۆکردنی fovea [la]
 • khuỷu tay گۆکردنی khuỷu tay [vi]
 • perna گۆکردنی perna [pt]
 • amygdala گۆکردنی amygdala [en]
 • seno گۆکردنی seno [es]
 • jaws گۆکردنی jaws [en]
 • isthmus گۆکردنی isthmus [en]
 • Pons گۆکردنی Pons [fr]
 • palate گۆکردنی palate [en]
 • oculus گۆکردنی oculus [en]
 • anatomie گۆکردنی anatomie [yi]
 • ureter گۆکردنی ureter [en]
 • labyrinth گۆکردنی labyrinth [en]
 • fallopian tube گۆکردنی fallopian tube [en]
 • alveoli گۆکردنی alveoli [nl]
 • fibula گۆکردنی fibula [en]
 • ginocchio گۆکردنی ginocchio [it]
 • nipples گۆکردنی nipples [en]
 • hymen گۆکردنی hymen [en]
 • Achilles tendon گۆکردنی Achilles tendon [en]
 • shoulders گۆکردنی shoulders [en]
 • pulmonic گۆکردنی pulmonic [en]
 • corpus callosum گۆکردنی corpus callosum [en]
 • gola گۆکردنی gola [it]
 • vagin گۆکردنی vagin [fr]
 • faringe گۆکردنی faringe [pt]
 • ligament گۆکردنی ligament [en]
 • cleavage گۆکردنی cleavage [en]
 • neuroglia گۆکردنی neuroglia [it]
 • fundament گۆکردنی fundament [sv]
 • forearm گۆکردنی forearm [en]
 • caviglia گۆکردنی caviglia [it]
 • plantar گۆکردنی plantar [es]
 • Mats گۆکردنی Mats [sv]
 • Respiratory system گۆکردنی Respiratory system [en]
 • sternum گۆکردنی sternum [en]