هاوپۆل:

already

ڕاستاندنی already گۆکردنەکان

 • already گۆکردنی already [en]
 • もう گۆکردنی もう [ja]
 • mou گۆکردنی mou [fr]
 • schunn گۆکردنی schunn [pdc]
 • redan گۆکردنی redan [sv]
 • już گۆکردنی już [pl]
 • eháŋtaŋ گۆکردنی eháŋtaŋ [lkt]
 • rewra گۆکردنی rewra [zza]
 • ó:nen گۆکردنی ó:nen [moh]
 • eháŋni گۆکردنی eháŋni [lkt]
 • kiá تۆمارکردنی گۆکردنی kiá [kmb] بێژە نەکراو
 • areddi تۆمارکردنی گۆکردنی areddi [jam] بێژە نەکراو
 • aredi تۆمارکردنی گۆکردنی aredi [jam] بێژە نەکراو