هاوپۆل:

adolescent

ڕاستاندنی adolescent گۆکردنەکان

 • adolescente گۆکردنی
  adolescente [es]
 • 사춘기 گۆکردنی
  사춘기 [ko]
 • เด็กวัยรุ่น گۆکردنی
  เด็กวัยรุ่น [th]
 • בוגר گۆکردنی
  בוגר [he]
 • krennard گۆکردنی
  krennard [br]
 • tama wahine گۆکردنی
  tama wahine [mi]
 • jonken گۆکردنی
  jonken [lb]
 • miejòme گۆکردنی
  miejòme [oc]
 • pubertetlija گۆکردنی
  pubertetlija [hr]
 • zovenéto گۆکردنی
  zovenéto [vec]
 • gaztetxo گۆکردنی
  gaztetxo [eu]
 • падлетак گۆکردنی
  падлетак [be]
 • glasoed گۆکردنی
  glasoed [cy]
 • 思春期の گۆکردنی
  思春期の [ja]
 • sakanjaza گۆکردنی
  sakanjaza [mg]
 • vantojaza گۆکردنی
  vantojaza [mg]
 • mokenaboholo تۆمارکردنی گۆکردنی mokenaboholo [st] بێژە نەکراو
 • mosima تۆمارکردنی گۆکردنی mosima [tn] بێژە نەکراو
 • giuvenila تۆمارکردنی گۆکردنی giuvenila [rm] بێژە نەکراو
 • umwangavu تۆمارکردنی گۆکردنی umwangavu [rw] بێژە نەکراو
 • umwanghavu تۆمارکردنی گۆکردنی umwanghavu [rw] بێژە نەکراو
 • bakenaboholo تۆمارکردنی گۆکردنی bakenaboholo [st] بێژە نەکراو
 • adoleszén تۆمارکردنی گۆکردنی adoleszén [an] بێژە نەکراو