هاوپۆل:

adolescent

ڕاستاندنی adolescent گۆکردنەکان

 • adolescente گۆکردنی adolescente [es]
 • 사춘기 گۆکردنی 사춘기 [ko]
 • เด็กวัยรุ่น گۆکردنی เด็กวัยรุ่น [th]
 • בוגר گۆکردنی בוגר [he]
 • krennard گۆکردنی krennard [br]
 • jonken گۆکردنی jonken [lb]
 • tama wahine گۆکردنی tama wahine [mi]
 • miejòme گۆکردنی miejòme [oc]
 • pubertetlija گۆکردنی pubertetlija [hr]
 • zovenéto گۆکردنی zovenéto [vec]
 • gaztetxo گۆکردنی gaztetxo [eu]
 • падлетак گۆکردنی падлетак [be]
 • glasoed گۆکردنی glasoed [cy]
 • 思春期の گۆکردنی 思春期の [ja]
 • mokenaboholo تۆمارکردنی گۆکردنی mokenaboholo [st] بێژە نەکراو
 • mosima تۆمارکردنی گۆکردنی mosima [tn] بێژە نەکراو
 • sakanjaza تۆمارکردنی گۆکردنی sakanjaza [mg] بێژە نەکراو
 • giuvenila تۆمارکردنی گۆکردنی giuvenila [rm] بێژە نەکراو
 • umwangavu تۆمارکردنی گۆکردنی umwangavu [rw] بێژە نەکراو
 • umwanghavu تۆمارکردنی گۆکردنی umwanghavu [rw] بێژە نەکراو
 • vantojaza تۆمارکردنی گۆکردنی vantojaza [mg] بێژە نەکراو
 • bakenaboholo تۆمارکردنی گۆکردنی bakenaboholo [st] بێژە نەکراو
 • adoleszén تۆمارکردنی گۆکردنی adoleszén [an] بێژە نەکراو