هاوپۆل:

about

ڕاستاندنی about گۆکردنەکان

 • about گۆکردنی about [en]
 • bout گۆکردنی bout [en]
 • aboot گۆکردنی aboot [sco]
 • tua گۆکردنی tua [ms]
 • על گۆکردنی על [he]
 • 대해 گۆکردنی 대해 [ko]
 • ついて گۆکردنی ついて [ja]
 • tentang گۆکردنی tentang [ind]
 • אודות گۆکردنی אודות [he]
 • մասին گۆکردنی մասին [hy]
 • 就いて گۆکردنی 就いて [ja]
 • khoảng گۆکردنی khoảng [vi]
 • մոտ گۆکردنی մոտ [hy]
 • زهاء گۆکردنی زهاء [ar]
 • c. گۆکردنی c. [fr]
 • około گۆکردنی około [pl]
 • 생각해보다 گۆکردنی 생각해보다 [ko]
 • xf گۆکردنی xf [tzm]
 • 我等了你大概四十分钟 گۆکردنی 我等了你大概四十分钟 [zh]
 • werekeye تۆمارکردنی گۆکردنی werekeye [rn] بێژە نەکراو