وشەنامەی گۆکردن ڕۆمانیایی

[Română]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ڕۆمانیایی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 24.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 1.840
 • وشە بێژە کراوەکان: 25.923
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 329
 • ڕۆمانیایی وێنە لە Camil Ghircoias
باشترین گۆکردنەکان زیادکردنی وشە

نواندنی هەموو

وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • evreiesc تۆمارکردنی گۆکردنی evreiesc
 • strămoșii تۆمارکردنی گۆکردنی strămoșii
 • magice تۆمارکردنی گۆکردنی magice
 • runele celtice تۆمارکردنی گۆکردنی runele celtice
 • foliculi تۆمارکردنی گۆکردنی foliculi
 • pietricele تۆمارکردنی گۆکردنی pietricele
 • pietrice تۆمارکردنی گۆکردنی pietrice
 • STAHI تۆمارکردنی گۆکردنی STAHI
 • Jbâr تۆمارکردنی گۆکردنی Jbâr
 • traducător تۆمارکردنی گۆکردنی traducător

نواندنی هەموو