وشەنامەی گۆکردن ڕۆمانیایی

[Română]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی ڕۆمانیایی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 24.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 1.898
 • وشە بێژە کراوەکان: 25.990
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 340
 • ڕۆمانیایی وێنە لە Camil Ghircoias
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • băşină تۆمارکردنی گۆکردنی băşină
 • băşi تۆمارکردنی گۆکردنی băşi
 • labagiii تۆمارکردنی گۆکردنی labagiii
 • Lua-v-ar benga! تۆمارکردنی گۆکردنی Lua-v-ar benga!
 • benga تۆمارکردنی گۆکردنی benga
 • fasoli تۆمارکردنی گۆکردنی fasoli
 • carici تۆمارکردنی گۆکردنی carici
 • liță تۆمارکردنی گۆکردنی liță
 • coliță تۆمارکردنی گۆکردنی coliță
 • poştalion تۆمارکردنی گۆکردنی poştalion

نواندنی هەموو