وشەنامەی گۆکردن پیەدمۆنتی

[Piemontèis]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی پیەدمۆنتی

 • ژمارەی ئاخێوەران: 2.000.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 15
 • وشە بێژە کراوەکان: 1.341
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 326
 • پیەدمۆنتی وێنە لە Michele Ursino
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • broa تۆمارکردنی گۆکردنی broa
 • bërgna تۆمارکردنی گۆکردنی bërgna
 • brigna تۆمارکردنی گۆکردنی brigna
 • brajé تۆمارکردنی گۆکردنی brajé
 • bosson تۆمارکردنی گۆکردنی bosson
 • bosarada تۆمارکردنی گۆکردنی bosarada
 • bojosa تۆمارکردنی گۆکردنی bojosa
 • bisa تۆمارکردنی گۆکردنی bisa
 • balon تۆمارکردنی گۆکردنی balon
 • antivist تۆمارکردنی گۆکردنی antivist

نواندنی هەموو