وشەنامەی گۆکردن لۆمبارد

[Lombàrd]

بەشداربوون لە گۆکردنەکانی لۆمبارد

 • ژمارەی ئاخێوەران: 3.500.000
 • ژمارەی ئاخێوەران لە فۆرڤۆ: 21
 • وشە بێژە کراوەکان: 3.521
 • وشە بێژە نەکراوەکان: 172
 • لۆمبارد وێنە لە Eric Hossinger
وشەگەلی نوێ بۆ گۆکردن هاوبەش بن
 • bruscitt تۆمارکردنی گۆکردنی bruscitt
 • mondeghili تۆمارکردنی گۆکردنی mondeghili
 • sguàita تۆمارکردنی گۆکردنی sguàita
 • inarcà تۆمارکردنی گۆکردنی inarcà
 • giustà تۆمارکردنی گۆکردنی giustà
 • giónta تۆمارکردنی گۆکردنی giónta
 • giontà تۆمارکردنی گۆکردنی giontà
 • carabàttola تۆمارکردنی گۆکردنی carabàttola
 • nòtes تۆمارکردنی گۆکردنی nòtes
 • frontà تۆمارکردنی گۆکردنی frontà

نواندنی هەموو