بەکارهێنەر:

vturiserra

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی vturiserra

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/09/2018 instal·lar-lo [ca] instal·lar-lo گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2018 pluges [ca] pluges گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2018 dotat [ca] dotat گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2018 Baix Ebre [ca] Baix Ebre گۆکردنی 0 دەنگی
13/09/2018 parc eòlic Baix Ebre [ca] parc eòlic Baix Ebre گۆکردنی 0 دەنگی
21/03/2016 Carles Puigdemont [ca] Carles Puigdemont گۆکردنی 1 دەنگی
27/03/2014 Llabià [ca] Llabià گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2014 aguar [ca] aguar گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2014 Sant Iscle d'Empordà [ca] Sant Iscle d'Empordà گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2014 Gaüses [ca] Gaüses گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2014 sèpia estofada [ca] sèpia estofada گۆکردنی 0 دەنگی
27/03/2014 ílium [ca] ílium گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 aguaitar [ca] aguaitar گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 gabier [ca] gabier گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 igualació [ca] igualació گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 il·lació [ca] il·lació گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 acatalèpsia [ca] acatalèpsia گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 xaquiosament [ca] xaquiosament گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 pacció [ca] pacció گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 zoosemiòtica [ca] zoosemiòtica گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 paccionar [ca] paccionar گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 poinciana [ca] poinciana گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 vocacional [ca] vocacional گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 marsupial [ca] marsupial گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 jerarquització [ca] jerarquització گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 jacobià [ca] jacobià گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 facciosa [ca] facciosa گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 falciot [ca] falciot گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 Vulpellac [ca] Vulpellac گۆکردنی 0 دەنگی
26/03/2014 ignominiós [ca] ignominiós گۆکردنی 0 دەنگی