پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
27/05/2018 切り捨て御免 [ja] 切り捨て御免 گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 大盛り上がり [ja] 大盛り上がり گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 枝の付け根から折る [ja] 枝の付け根から折る گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 引っ越し魔 [ja] 引っ越し魔 گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 カルガモ [ja] カルガモ گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 ごく近い未来 [ja] ごく近い未来 گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 巣の出入口 [ja] 巣の出入口 گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 藩王国 [ja] 藩王国 گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 バックル [ja] バックル گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 生活体験 [ja] 生活体験 گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 焼き場 [ja] 焼き場 گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 西尾維新(にしおいしん) [ja] 西尾維新(にしおいしん) گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 化物語 [ja] 化物語 گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 失います [ja] 失います گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 救います [ja] 救います گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 救って [ja] 救って گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 手元にある [ja] 手元にある گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 疾っくに [ja] 疾っくに گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 即断 [ja] 即断 گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 含意 [ja] 含意 گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 帰路に就く [ja] 帰路に就く گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 320 [ja] 320 گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 ニュースピーク [ja] ニュースピーク گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 新語法 [ja] 新語法 گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 イングソック(Ingsoc) [ja] イングソック(Ingsoc) گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 彩姫(さいき) [ja] 彩姫(さいき) گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 日本の女性5人組ロックバンド [ja] 日本の女性5人組ロックバンド گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 小鳩 ミク(こばと みく) [ja] 小鳩 ミク(こばと みく) گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 遠乃 歌波(とおの かなみ) [ja] 遠乃 歌波(とおの かなみ) گۆکردنی 0 دەنگی
27/05/2018 廣瀬 茜(ひろせ あかね) [ja] 廣瀬 茜(ひろせ あかね) گۆکردنی 0 دەنگی