پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
08/08/2018 umrenninga [is] umrenninga گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 íbúatala [is] íbúatala گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 Tryggvi Hrafn Haraldsson [is] Tryggvi Hrafn Haraldsson گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 maturinn [is] maturinn گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 hausar [is] hausar گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 hausarnir [is] hausarnir گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 heimilið [is] heimilið گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 heimilin [is] heimilin گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 ástandið [is] ástandið گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 Göngugatan [is] Göngugatan گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 gráðugur [is] gráðugur گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 tíðkast [is] tíðkast گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 Eigum við að fara og fá okkur te? [is] Eigum við að fara og fá okkur te? گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 te [is] te گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 ríðum [is] ríðum گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 Hann var handtekinn fyrir hnupl. [is] Hann var handtekinn fyrir hnupl. گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 hnupl [is] hnupl گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. [is] Té er tuttugasti og þriðji stafurinn í stafrófinu. گۆکردنی 0 دەنگی
08/08/2018 [is] té گۆکردنی 0 دەنگی