پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
13/10/2018 vepřový řízek [cs] vepřový řízek گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2015 odtaženo [cs] odtaženo گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2015 buřt [cs] buřt گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2015 nadprodukce [cs] nadprodukce گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2015 k zoufalství [cs] k zoufalství گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2015 naléhavě [cs] naléhavě گۆکردنی 0 دەنگی
11/05/2015 diskrétní [cs] diskrétní گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 nýtovat [cs] nýtovat گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 numerický [cs] numerický گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 nýt [cs] nýt گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 nytí [cs] nytí گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 nutit [cs] nutit گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 nuznost [cs] nuznost گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 nůžtičky [cs] nůžtičky گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 sedávat [cs] sedávat گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 nymfa [cs] nymfa گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 nyvý [cs] nyvý گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 počatý [cs] počatý گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 rovník [cs] rovník گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 podemlít [cs] podemlít گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 podkopat [cs] podkopat گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 modrooký [cs] modrooký گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 nynějšek [cs] nynějšek گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 podchod [cs] podchod گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 František Čáp [cs] František Čáp گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 mrakodrap [cs] mrakodrap گۆکردنی 0 دەنگی
02/03/2015 Petr Čtvrtníček [cs] Petr Čtvrtníček گۆکردنی 0 دەنگی
28/10/2014 mládenecký [cs] mládenecký گۆکردنی 0 دەنگی
28/10/2014 předměstí [cs] předměstí گۆکردنی 0 دەنگی
28/10/2014 zhola [cs] zhola گۆکردنی 0 دەنگی