بەکارهێنەر:

oveka

بەرپرسی فۆرڤۆ

هاوبەش بوونی بێژە کردنەکانی oveka

پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
03/06/2019 веретено [uk] веретено گۆکردنی 0 دەنگی
03/06/2019 заґратований [uk] заґратований گۆکردنی 0 دەنگی
23/07/2018 дії [uk] дії گۆکردنی 1 دەنگی
22/07/2018 баскетбол [uk] баскетбол گۆکردنی -1 دەنگی
10/02/2018 зазнавала [uk] зазнавала گۆکردنی 0 دەنگی
10/02/2018 українців [uk] українців گۆکردنی 0 دەنگی
10/02/2018 конференціях [uk] конференціях گۆکردنی 0 دەنگی
10/02/2018 намагалися [uk] намагалися گۆکردنی 0 دەنگی
29/01/2018 цiкаво [uk] цiкаво گۆکردنی 0 دەنگی
28/06/2016 карасяччя [uk] карасяччя گۆکردنی 0 دەنگی
07/06/2016 жовток [uk] жовток گۆکردنی 0 دەنگی
28/01/2016 гедз [uk] гедз گۆکردنی 0 دەنگی
15/09/2015 доконаний вид [uk] доконаний вид گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 кукібливий [uk] кукібливий گۆکردنی 1 دەنگی
14/09/2015 кукільний [uk] кукільний گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 куличок [uk] куличок گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 купчик [uk] купчик گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 курватура [uk] курватура گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 курантовий [uk] курантовий گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 купоросовий [uk] купоросовий گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 удосвітній [uk] удосвітній گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 держання [uk] держання گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 курінець [uk] курінець گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 кулакувати [uk] кулакувати گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 ксероз [uk] ксероз گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 куканчик [uk] куканчик گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 кульба [uk] кульба گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 журимося [uk] журимося گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 співредактор [uk] співредактор گۆکردنی 0 دەنگی
14/09/2015 цехіни [uk] цехіни گۆکردنی 0 دەنگی