پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
08/10/2021 Trine Bramsen [da] Trine Bramsen گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 Jens Elbøl [da] Jens Elbøl گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 miraklet, mirakler, miraklerne [da] miraklet, mirakler, miraklerne گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 stolt af [da] stolt af گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 ondulere [da] ondulere گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 at sy - syg - syv [da] at sy - syg - syv گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 Aristoteles [da] Aristoteles گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 hæklede [da] hæklede گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 sylte [da] sylte گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 jeg har hørt [da] jeg har hørt گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 Per Kragh Møller [da] Per Kragh Møller گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 teltet [da] teltet گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 Christian Nørgaard [da] Christian Nørgaard گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 patina [da] patina گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 barnefastholdelsesanordningen [da] barnefastholdelsesanordningen گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 ådslet [da] ådslet گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 ådsel [da] ådsel گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 jeg er ked af det [da] jeg er ked af det گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 vogne - vågne [da] vogne - vågne گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 Klaptorsk [da] Klaptorsk گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 supermarkedet [da] supermarkedet گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 midt for [da] midt for گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 Jess Stæhr [da] Jess Stæhr گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 Povl Dissing [da] Povl Dissing گۆکردنی 0 دەنگی
08/10/2021 ånder [da] ånder گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2021 Enhver er sin egen lykkes smed [da] Enhver er sin egen lykkes smed گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2021 vi du give mig [da] vi du give mig گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2021 Sikke noget møg! [da] Sikke noget møg! گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2021 nominativ [da] nominativ گۆکردنی 0 دەنگی
26/09/2021 krumme [da] krumme گۆکردنی 0 دەنگی