پرفایلی بەکارهێنەر: زانیاری، وشەکان و بێژەکراوەکان.
ڕێکەوت وشە گوێدان دەنگەکان
05/07/2018 Hlöðver [is] Hlöðver گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Sauðárdalsstífla [is] Sauðárdalsstífla گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Hafrahvammagljúfur [is] Hafrahvammagljúfur گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Stakksfjörður [is] Stakksfjörður گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Haffjörður [is] Haffjörður گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Suðurfirðir [is] Suðurfirðir گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Hestfjörður [is] Hestfjörður گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Kaldalón [is] Kaldalón گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Bitrufjörður [is] Bitrufjörður گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Bakkaflói [is] Bakkaflói گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Nýpsfjörður [is] Nýpsfjörður گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Héraðsflói [is] Héraðsflói گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Norðfjarðarflói [is] Norðfjarðarflói گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Hellisfjörður [is] Hellisfjörður گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Viðfjörður [is] Viðfjörður گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Íshólsvatn [is] Íshólsvatn گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Hágöngulon [is] Hágöngulon گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Loðmundarvatn [is] Loðmundarvatn گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Ljótipollur [is] Ljótipollur گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Bláhylur [is] Bláhylur گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Reyðarvatn [is] Reyðarvatn گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Hópið [is] Hópið گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Þrándarjökull [is] Þrándarjökull گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Falljökull [is] Falljökull گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Lundey [is] Lundey گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Þórishólmur [is] Þórishólmur گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Hafnarhólmi [is] Hafnarhólmi گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Borgarhólmur [is] Borgarhólmur گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Skrúður [is] Skrúður گۆکردنی 0 دەنگی
19/03/2018 Reynisfjall [is] Reynisfjall گۆکردنی 0 دەنگی